Tudásmenedzsment kialakulása:

Mérföldkövek:

 • 1959 Peter Drucker: „tudásmunkás”
 • 1966 Polányi Mihály: jéghegy modell: hallgatólagos (tacit) és nyílt (explicit) tudás
 • ’70-es évek Szakértői rendszerek, majd „Döntéstámogató rendszerek”
 • ’80-as évek IBM: Személyi számítógépek az üzleti életben
 • ’90-es évek: a tudás a modern poszt-indusztriális gazdaság működésének alapvető eleme
 • Tudás felértékelődésének 2 párhuzamos tendenciája:
  • IT fejlődése, a tudás megvásárolható, tudás, mint tulajdon megszerzése (explicit tudás)
  • stratégiamenedzsment paradigmaváltása: erőforrás elmélet – egyediséget jelentő, versenytársak által nem másolható (tacit) tudás és képesség a hosszú távú versenyképesség alapja
 • 1. generáció: TECHNOLÓGIA
 • 2. generáció: HUMÁN ERŐFORRÁS
 • 3. generáció: HÁLÓZAT

Tudásgazdaság: 
az alapvetően tudástőkére épülő gazdaság

Tudástársadalom: 
egy tudásközpontú, hálózati jellegű társadalom. A tudástársadalom működése a tudásáramlásra, a tudásmegosztásra, a tudás feldolgozására és alkalmazására épít.

Információs társadalom: 
a gazdaság, a társadalom és a kultúra az információk előállítására, cseréjére, továbbítására épül.

Tudásvállalat: 
A legtöbb dolgozó magasan képzett, tanult szakember, egy megkülönböztető megnevezéssel „tudásmunkás”. Munkájuk nagyrészt abból áll, hogy az információt tudássá változtatják, leginkább saját kompetenciájukat felhasználva, néha pedig az információt illetve a speciális tudást szolgáltatók segítségével. Ezeknek a vállalatoknak kevés dologi vagyonuk van, immateriális javaik sokkal értékesebbek, mint eszközeik. (Sveiby)

Tudáskategóriák:

Quinn, Anderson és Finkelstein tudáskategóriái:

 • Tárgyi (know what): az információk birtoklása
 • Használathoz kapcsolódó (know how): a gyakorlat központú tudás
 • Motivált (care-why): cél a tudás folyamatos változtatása
 • Értő (know-why): ismertek a tudás okai

Collins tudáskategóriái:

 • Kódolt: a tudás veszteség nélkül adható át
 • Testbe ágyazott: individuális, egyénhez kötött tudás
 • Tudatba ágyazott: az agy fizikai sajátosságaihoz kötődő tudás
 • Kultúrába ágyazott: a csoport által elfogadott, környezethez fűződő

Egyéni és szervezeti tudás:

 • Egyéni tudás:
  egy személy által birtokolt hitek csoportja, bizonyos jelenségek ok-okozati összefüggéseiről
 • Csoportos tudás: 
  mindennapos interakciók során kifejlődő normák, rutinok és szakértelem
 • Szervezeti szintű tudás: 
  megosztott hitek csoportja, melyet a csoporton belül levő egyének birtokolnak
 • Belső tudás: 
  melyet egy szervezetnél a szükségletek szerint adaptáltak
 • Külső tudás: 
  mely még adaptálásra vár, mielőtt a szervezetben alkalmazásra kerülne

Tudáshordozók:

 • minden olyan eltárgyiasult elem, amelyben a tudás megjelenhet, pl. software, hardware, know-how, írások, beszédek, adathordozók, szakértői rendszerek, személyek

Rusanow-féle tudásszintek:

 • alaptudás és általános információk (iparágban elterjedt, minden szereplő által ismert)
 • emelt szintű tudás és ifo (versenytársak tudásánál magasabb szintű vagy azoktól megkülönböztető)
 • innovatív tudás (szabályok megváltoztatására törekvő, versenytársaktól erősen megkülönböztető)