A magkompetenciák fogalma, elmélete:

 • A magkompetenciák olyan szervezeti jellemzők, amelyek az évek során tapasztalatok útján mélyülnek el, alakulnak ki és alapvető hatással vannak a cég sikerességére
 • A vállalatokra a jövőben nemcsak mint termékek és szolgáltatások, hanem mint magkompetenciák portfóliójára is kell tekinteni

Tehát a magkompetencia:

 • A felhasználó számára kulcsfontosságú előnyt nyújt
 • Az adott iparágban kevesen vagy kizárólagosan birtokolják azt (versenytárs-differenciáló képesség)
 • Létező magkompetenciák új piaci szegmensekre viszonylag könnyen kiterjeszthetők.

A magkompetenciák jellemzői

1. A magkompetenciák a szaktudás specializált területei a szervezeten belül
2. Az érvényes magkompetencia

 • Versenyelőnyt nyújt
 • Nehezen másolható / utánozható
 • Vevők által elismert értékké transzformálható
 • Új piacokra kiterjeszthető

3. Az a szervezet, amely kitűnik valamelyik magkompetenciában, az faszagyerek, mert

 • A kiemelkedés abban mutatkozik meg, hogy a szervezet külsőleg is elismert vezető pozíciókkal rendelkezik az adott kompetencia terén
 • A valóban birtokolt kompetenciák a szervezet létező, jelenlegi kompetenciái
 • Ha a szervezet nem rendelkezik ezekkel az előbb említett vezető pozíciókkal, akkor még lehet ez a kompetencia potenciális a jövőre nézve

4. A magkompetenciák építőkövei, elemi egységei a primer képességek:

 • A primer képességek a szervezeten belüli diszkrét tevékenységek, készségek és diszciplínák
 • A primer képességek három fő kategóriája: a piaci interfész, infrastruktúra és a technológiai képességek
 • A kritikus képességek azok, amelyeknek a legközvetlenebb és legjelentősebb hatása van a versenyképességre.

5. A szervezet stratégiai magkompetenciái a jövőbe tekintő kompetenciák halmaza:

 • Ezek a jelenlegi, potenciális és óhajtott kompetenciák keverékei
 • Az óhajtott kompetenciák olyan kritikus képességeket igényelnek, melyek jelenleg egyáltalán nincsenek a szervezeten belül jelen

A magkompetenciák figyelmen kívül hagyásának stratégiai veszélyei napjainkban:

 • A növekedés lehetőségei beszűkülnek
 • A vállalat egyre apróbb üzleti egységekre, divíziókra aprózódik fel
 • Túlzott függés más cégek magtermékeitől
 • Ha túlzottan a végtermékre koncentrálunk, az a vállalat jövőjét veszélyezteti
 • Ha nem vagyunk tisztában magkompetenciáinkkal, akkor könnyen felszámolhatjuk azokat.

Kompetenciáért való versenyzés:

 • 1. szint
  A későbbi magkompetenciák alkotóelemeinek kifejlesztése.
 • 2. szint
  Készségek, technológiák ismeretek szintézise magkompetenciákká.
 • 3. szint
  A magtermékek magplatformok körül zajló verseny. Közbülső termék a magkompetenciák és a   végtermékek között.
 • 4. szint
  A marketing szokásos működési területe.