Feladatok:

 1. Azonosítás
 2. Ütemterv a magkompetenciák megszerzésére
 3. Építés
 4. Kibontakozás
 5. Védés

1. Azonosítás:

 • Készséges és képességek fokozatos szűkítése
 • (mink van, mit szeretnénk, ha lenne?)

2. Ütemterv létrehozása lehetséges fókuszpontok alapján:
3. Építés:

 • A cég minőségi változást ér el a létező képességek és erősségek terén

4. Kibontakozás:

 • létező kompetenciákat a cég jelenlegi vagy új piacain felhasználja a készségek, képességek minőségi változtatása nélkül cég minőségi változást ér el a létező képességek és erősségek terén

5. Védés:

 • A magkompetenciák állandó védése a mindenkori cégvezetés feladata, ezért is szükséges, hogy ismerje azokat.

A megszerzett magkompetencia sokféleképpen elveszíthető:

 • Felaprózódhat
 • Más vállalat által is megszerezhető, szövetségek útján
 • Elfelejtődhet, ha nem használják
 • Alulteljesítő Üzleti Egységekkel együtt megszüntethető
 • Ha sokaknak van, elértéktelenedik

Magkompetencia programok:

 • A programok általánosan hasznosíthatók a növekedésben lévő és az állandósult állapotban lévő szervezetek esetében is.

Magkompetenciák azonosítása: 
Két egymással komplementer módszer lehetséges a gyakorlatban az azonosításra

 • A „felülről lefelé” történő megközelítés intuitívabb, ahol a magkompetenciákat bontjuk le képességekre
 • Az „alulról fölfelé” történő megközelítés során összegyűjtjük a képességeket, és megkeressük az azokból felépülő magkompetenciákat

A program végrehajtása után:
Függetlenül a választott megközelítéstől, az eredmény a létező vagy potenciális magkompetenciák halmaza.

Ezután a következőkre kell irányítanunk a figyelmünket:

 • Ki kell értékelnünk az azonosított, létező technológiai magkompetenciák stratégiai értékét
 • A potenciális magkompetenciák közül ki kell választanunk a stratégiai jelentőségűeket
 • A képességek terén mutatkozó hiányosságok elemzése, a kritikus képességek hiányosságainak mielőbbi pótlása (fontos mellékterméke a programnak!)
 • El kell dönteni a magkompetencia-program folytatásának mikéntjét

Az elmélet kritikája:

 • A modell elemei közötti kapcsolatok nem felelnek meg konzisztens módon a valóságnak. A szolgáltatásokban, mint végtermékekben a kompetencia sokszor áttétel nélkül, közvetlenül jelenik meg, azaz a készség maga a szolgáltatás. A végtermékek sokszor közvetlenül a készségekre épülnek, nincsen közbülső magtermék;
 • A magkompetenciák nem mindig bonthatók további készségek listájává, bizonyos képességek pedig nem jelennek meg egyik kompetenciában sem. A kompetenciák nem mindig magyarázhatók egyszerűen az egyének készségeinek kombinációjaként;
 • A magtermék fogalmát érdemes kiterjeszteni úgy, hogy a magtechnológiát is magába foglalja. Ezek olyan fejlett technológiák, melyek egy sor felhasználással rendelkeznek és a technológia tulajdonosa kizárólagos jogokkal rendelkezik felette. A magterméktől annyiban tér el, hogy nem gyártják;
 • A hierarchikus reprezentáció nem mutatja a kompetenciák más kompetenciákhoz és a szervezethez való kapcsolódását, azt az érzetet kelti, hogy elszigetelt egységek. Ezzel ellentétben szoros kapcsolat van a kompetenciák, a szervezet és más külső tényezők között;
 • Nem emeli ki a kritikus, a fontosabb elemeket, kapcsolatokat, a szervezetet diszkrét elemek halmazaként ábrázolja.