Három alapvető irányzat különíthető el:

 • folyamat-koncepció ( stratégiai folyamatra koncentrál)
 • rendszer-koncepció ( a teljes vállalati rendszert helyezi a középpontba)
 • kibernetikai megközelítés ( integrált irányítási rendszerként kezeli a folyamatokat)

1.) Folyamat-koncepció szerint a stratégiai folyamat összetevői:

 • tervezési rendszer
 • vezetői irányítási rendszer
 • érdekeltségi és ösztönzési rendszer
 • vezető kiválasztási rendszer

Új tartalmi elemek a stratégiai tervezéshez képest:

 • a tervezési rendszer szerepe csökken
 • próbálkozásos stratégiaalkotás polgárjogának elismerése

2.) Rendszer-koncepció szerint a stratégiai folyamat összetevői:

 • A stratégiai menedzsment végső célja, olyan vállalati értékek, vezetői képességek, szervezeti felelősség  és adminisztratív rendszerek kifejlesztése, amelyek összekapcsolják a stratégiai és operatív döntéshozatalt valamennyi  szinten a vállalkozási és funkcionális hatásköröket is beleértve. (Hax-Majluf)

3.) Kibernetikai megközelítés:

 • A stratégiai menedzsment felfogása összhangba kerül a gazdasági kibernetika rendszerszemléletű szemléletével
 • Fő blokkjai:
  • vállalati politikát meghatározó rendszer
  • Stratégiai szintű irányítási rendszer
  • Taktikai szintű irányítási rendszer
  • Operatív irányítási rendszer

A stratégiai menedzsment alappillérei

 • Vállalati kultúra:
  • egyének
  • csoportok
  • vállalat
 • Adminisztratív rendszerek:
  • tervezés
  • irányítás
  • ösztönzés
  • vezető kiválasztása
  • információ
  • kommunikáció
 • Szervezeti struktúra