Minél változatosabb a környezet, annál inkább figyelni kell a tervek és stratégiák folyamatos aktualizálására.

Stratégiai és Operatív kontrolling:

 • stratégiai irányítási rendszer: a stratégiai és az operatív költségvetés megkülönböztetése
 • operatív irányítás: a tényadatokat hasonlítjuk össze a tervmutatókhoz, míg a stratégiai programok szabályozásánál a megvalósítás becsült értékeit mérjük a folyamat mérföldköveihez
 • a stratégiai megfigyelő és beavatkozó rendszer kulcsszerepet játszik a stratégia megváltoztatásában.
 • az üzleti környezet és a versenypozíció által meghatározott stratégiák:
  • felfedezés: bonyolult környezet, informális tájékoztatás, magas kockázat, alapkérdés – folytatás vagy leállítás, az irányítás a stratégiai költségvetésre alapszik.
  • terjeszkedés: komplex környezet, mérsékeltebb kockázat, kontingenciatervek, próbálkozások, az irányítás alapja az elért teljesítmény.
  • kiaknázás: egyszerű, átlátható környezet, erős versenypozíció, alacsony kockázat, irányítás az operatív terv szerint, negatív visszacsatolásos szabályozás.
  • kivonulás: környezet bonyolultsága alacsonyabb, kockázat mérsékelt, versenyképesség gyenge, formális monitorrendszer, fontos az operatív és stratégiai költségvetés szétválasztása, irányítás mindkettő alapján, kérdés a stratégia elvetése, vagy akár a vállalakozás megszüntetése.

Balanced Scorecard / Kiegyensúlyozott stratégiai mutatószámrendszer

 • cél: versenyképesség javítása; egyensúly teremtése a rövid és hosszú távú, pénzügyi és nem pénzügyi mutatók, külső és belső teljesítmények között.
 • a folyamatos versenyelőny megteremtésének eszköze
 • a stratégia operatív célokká való lebontásának kerete
 • feladata: a stratégia közvetítése a szervezet felé, összhang megteremtése; az egyensúlyteremtés 4 elkülönülő nézőpont köré szerveződik:
 • új szintézis: hosszú távú versenyképesség megteremtésére irányuló nyomás és a múltbeli költségeken alapuló pénzügyi-számviteli modell ötvözése; pénzügyi mutatószámrenszer + teljesítményokozók.
 • a kritikus értékteremtő tevékenységeket állítja a középpontba
 • a helyesen kialakított BSC eredménymutatókat (utólagos jelzőszámok) és teljesítményokozókat (előremutató jelzőszámok) tartalmaz.