Stratégiai pozíció meghatározásának módszerei

1. Begyakorlási görbe:

 • a termelési feladat többszöri megismétlése olcsóbbá teszi elvégzését, csökkennek a fajlagos költségek (anyag, bér), csökkennek az egy termékre jutó általános költségek is (ÁKFN; árbevétel-költség-fedezet-nyereség). Ez kompetitív előnyt ígér a nagyobb termelési és értékesítési volument elérők számára
 • A fajlagos költségek csökkenését okozó tényezők: tanulás/begyakorlás, munkamegosztás, racionalizáció
 • Hatása nem állandó (munkaerő cserélődik) ill. a mennyiségi telítődés után hatása mérséklődik

2. PIMS modell (Profit Impacts of Marketing Strategies):

 • magasabb piaci részesedés kompetitív előnyökkel jár (begyakorlási görbe, alacsonyabb egységköltség, nagyobb jövedelmezőség stb.)
 • Múltbeli tendenciákat számszerűsíti. Az üzleti siker kulcstényezőinek (7 tényezőcsoport) hatása az eredményváltozókra (tőkejövedelmezőség, kézpénzforgalom).
 • Nagy segítséget jelent a tervezési feladatok súlyozásában, a vállalatok megismerhetik így az üzleti sikert valószínűsítő tényezőket, azok fontossági sorrendjét.

3. Termék-életgörbe elmélet:

 • meghatározó változók a külső változók, ötlet születésétől a termék kihalásáig követi annak életútját. A termék elvileg bármelyik életszakaszban megszűnhet, nem törvényszerű a fázisok végigjárása


4. Piaci részesedés – piaci növekedés mátrix (Boston Consulting Group) alapján
Vállalat stratégiájának elemzésére alkalmas módszer, a stratégiai helyzet elemzése két dimenzióban:

 • piaci részesedés mértéke
 • értékesítés növekedési üteme

csillagok – legjobb termékek (strat: pozíció további erősítése, megtartása)
kérdőjelek – új ötletek, termékek (sztárrá v. döglött kutyává fejlődjön tovább, ill. új ötletek felkutatása)
fejőstehenek – kiöregedett sztárok (aratás, pozíció megtartása)
döglött kutyák – már nem tejelő tehenek (visszavonulás)
5. Piaci vonzerő – versenyképesség mátrix (McKinsey-ernyő)

 • A piac vonzerejét befolyásoló tényezők:
  piac mérete, növekedési üteme; a verseny struktúrája; piacra lépés korlátai; elérhető jövedelmezőség; szokásos technológia; infláció, állami beavatkozás; munkaerő kínálat; környezetvédelmi kérdések; politikai, jogi kérdések (külső tényezők, nem befolyásolhatók)
 • Versenyképességet befolyásoló tényezők:
  elért piaci részesedés; marketingtevékenység színvonala; szervízhálózat; K+F kapacitás; gyártóvonalak rugalmassága; minőség, megbízhatóság; pénzügyi erőforrások; image; vezetési színvonal (belső változók, a döntéshozó által jobban befolyásolhatók)
 • A tényezőket 5fokozatú skálán minősítjük, egyes tényezők fontosságát súlyozzuk. Így megadható az adott stratégiai tervezési egység profildiagramja egy mátrixban pozícionálva.