• Emberi erőforrás nagyobb hangsúlyt kap, utóbbi évtizedekben kritikus erőforrássá lépett elő.
 • Stratéga: mindenki, aki valamilyen formában részt vesz a stratégiaalkotásban, az akciók megformálásában. A stratéga elnevezés leginkább a felsővezetőket illeti meg, mivel ők rendelkeznek szélesebb látókörrel, és a kezükben összpontosul a hatalom is (Quinn). Fontos a vezetők, tervezők rotálása és továbbképzése.
 • Stratégiai vezetés: az a folyamat, melyben a vállalkozás összhangba hozza az erőforrásait a folyamatosan változó külső környezettel.

A vezető személyisége

1. Vezetői stílus

 • adminisztrátor inkább alkalmas, hogy egy kijelölt pályán végigvezesse a vállalkozást
 • vezér új utakat fedez fel, jövőképet vázol fel, képes végrehajtani azoknak a célhoz vezető változtatásokat

2. A vezető önmagáról alkotott képe (milyen feladatra tartja magát alkalmasnak)

 • Vállalkozó új vállalkozások kezdeményezése és végigvitele számára kihívás
 • Fejlesztő vállalkozási ötlet végigvitele a teljes kibontásig és megvalósításig
 • Válságmenedzselő problémamegoldás kihívást jelent számára, szívesen vállal ilyen feladatot
 • Racionalizáló működő vállalkozásból kihozni a maximumot, az erőforrások lehető legjobb kihasználása

Kiválasztás a versenypozíció függvényében:

A kritikus vállalkozási pozíciókban a vezetői kiválasztáshoz további konkrét ismérvekre van szükségünk. A helyes döntéshez meg kell határoznunk, hogy

 • az adott vállalkozási pozícióban milyen előzetes vezetői tapasztalatok kívánatosak,
 • a követelmények függvényében milyen személyiségtípus részesítendő előnyben.
 1. Terjeszkedés: fejlesztő és adminisztrátori képességek, rátermettség, általános vezetői gyakorlat
 2. Felfedezés: vezért igényel, aki képes megtalálni a helyes haladási irányt; kutatás-fejlesztés, marketing ismeretek
 3. Kiaknázás szakasz: adminisztratív, racionalizáló vezető; operatív tapasztalatok, pénzügyekben való jártasság
 4. Kivonulás szakasz: vezéreket igényel, mellette csökkenthetők minimális szintre az elkerülhetetlen veszteségek.

Személyiségjegyek:

 • Adminisztratív hajlamú erős oldala, hogy képes hatékonyan összefogni a tervezési folyamatban részt vevő szakértők munkáját, az egész tervezési folyamat összehangolását, irányítását
 • Elemző erőssége a környezeti tényezők alapos felismerésében és prognosztizálásában, a versenytársak helyzetének és pozíciójának helyes értékelésében rejlik.

Különböző fejlődési szakaszokban más-más tervezői erények kívánatosak:

A tervező által betöltött szerep is változik annak függvényében, hogy melyik vállalkozási pozícióról van szó

 • Felfedezés szakaszban: ördög ügyvédje szerep, kételyek ébresztése, stratégiák pontosítása
 • Terjeszkedés szakaszban: tervezési folyamat gördülékenyebbé tétele, a stratégia itt már kidolgozott, operatív részletek kimunkálása a kritikus tényező
 • Kivonulás szakaszban: végrehajtó, kellemetlen döntések előkészítése, tervezése és megvalósítása
 • Kiaknázás szakaszban: statisztaszerep, feladatai: költségvetési alternatívák elemzése, további eredményjavító akciók felderítése.

Vezetői teljesítmények mérési problémái:

 • Új pozícióba kerülő vezető elődjétől örökölt szituációt vesz át, nehézség a teljesítmény szétválasztása és független értékelése
 • A kinevezett vezető egy idő után maga is más beosztásban folytatja munkáját
 • Nehéz szétválasztani és nyilvántartani az egyéni teljesítményeket