A tervezés a környezeti mozgáshoz való alkalmazkodás aktív és passzív eszköze.

Fogalmak:

 • Stratégiai tervezés:
  • a vezetési rendszer szerves része
  • eszköz a stratégiai döntések meghozatalára és végrehajtására
 • Stratégiai célok:
  • meghatározó fontosságúak
  • átfogóak, általánosak
 • Célállapot:
  • realizálja a célt
  • egy célhoz több célállapot tartozik
  • kvantifikálásra kell törekedni
 • Kritikus erőforrások:
  • stratégiai alapok
  • vezetői felkészültség
  • technológiai know-how
 • Adaptivitás: a környezeti lehetőségekhez és fenyegetésekhez való alkalmazkodás.
  • megnyilvánulásai:
   • pozíció javítása
   • új vállalkozás indítása
   • defenzív reagálás
  • Adaptáció: Hová megyünk?
  • Adaptációs nyomás: kényszer az új lehetőségek felkutatására
 • Integráció:összhang teremtése a környezeti lehetőségek és fenyegetések, valamint a vállalat erős és gyenge pontjai között
  • Integráció: Hogyan jutunk el oda?
 • Az adaptáció és az integráció között szoros összefüggés van.

Stratégiai tervezés szintjei:

 • vállalati szint
 • divízionális szint
 • divízión belüli funkcionális részlegek szintje

Stratégia tervezési folyamat fázisai:

 • Célok kitűzése: célok, missziók, politikák; környezetvizsgálat; kritériumok
  • 1. lépés: a vállalat vezetője megfogalmazza elgondolásait
  • 2. lépés: a divíziók vezetői meghatározzák működésük körvonalait
  • 3. lépés: a vállalat vezetője – a divíziók javaslatai alapján – körvonalazza a vállalat portfólióját
 • Stratégiakészítés vállalati szinten: divízió megszüntetése eladása; új divízió alapítása; feltáró jellegű kutatás irányítása
  • 4. lépés: a stratégiák körvonalazása
  • 5. lépés: a célok divízión belüli vitája
  • 6. lépés: a divíziók stratégiai alternatívákat fogalmaznak meg az egyes üzletelemekre vonatkozóan
  • 7. lépés: a divízió vezetője dönt az egyes üzletelemek stratégiájáról
  • 8.lépés: a vállalt vezetője – a vállalati portfólió tükrében – dönt az erőforrások előzetes elosztásáról
 • Stratégia készítés divíziók szintjén: nyereséget javító stratégiák; meglévő területen új vállalkozás; összműködést javító stratégia; támogató jellegű üzleti stratégia
  • 9. lépés: a vállalat vezetője utasítást ad az akcióprogramoknak, operatív tervek kidolgozására
  • 10. lépés: a divízió vezetője utasítja a funkcionális vezetőket az operatív tervek kidolgozására
  • 11. lépés: a funkcionális vezetők elkészítik terveiket és benyújtják a divízió vezetőjének
  • 12. lépés: a divízió vezetője koordinálás után jóváhagyja a funkcionális operatív terveket, majd összeállítja a divízió operatív tervét
  • 13. lépés: a vállalat vezetője jóváhagyja a vállalati portfólió megvalósítását célzó vállalati operatív tervet
 • Teljesítmények figyelése (monitoring), ellenőrzési rendszer: vállalati célok teljesítésének figyelése; stratégiák megvalósításának követése
  • 14. lépés: a vállalat vezetője meghatározza a megfigyelőrendszerrel kapcsolatos követelményeit, tűrési sávokat
  • 15. lépés: a divízió vezetője kijelöli a stratégia megvalósítását követő feladatokat
  • 16. lépés: a funkcionális vezetők nyomon követik az operatív tervek teljesülését (szűrő elv)
  • 17. lépés: a divízió vezetője irányítja a stratégiai feladatok teljesítésének folyamatát (szűrő elv)
  • 18. lépés: a vállalti vezető figyelemmel kíséri a tervek teljesítését a divízióktól származó jelek és környezet változásai alapján
 • Ösztönzők kialakulásának ciklusa:
  • 19. lépés: a felső vezetés egyénileg megfogalmazott célokat határoz meg a divíziók vezetői számára
  • 20. lépés: a divízió vezetője egyénileg meghatározott célokat fogalmaz meg a funkcionális vezetők és programvezetők számára
  • 21. lépés: az alsószintű vezetők értékelik céljaik teljesítését a divízió vezetője számára
  • 22. lépés: a divízió vezetője értékeli a részére kitűzött egyéni célok teljesülését és jelentést készít a vállalti vezetőknek
  • 23. lépés: a vállalt vezetője ösztönzőket határoz meg az irányítás különböző szintjein lévő vezetők számára

A stratégiai tervezés folyamatábrája