A tervezés a környezeti mozgáshoz való alkalmazkodás aktív és passzív eszköze.

Fogalmak:

  • Stratégiai tervezés:
    • a vezetési rendszer szerves része
    • eszköz a stratégiai döntések meghozatalára és végrehajtására
  • Stratégiai célok:
    • meghatározó fontosságúak
    • átfogóak, általánosak
  • Célállapot:
    • realizálja a célt
    • egy célhoz több célállapot tartozik
    • kvantifikálásra kell törekedni
  • Kritikus erőforrások:
    • stratégiai alapok
    • vezetői felkészültség
    • technológiai know-how
  • Adaptivitás: a környezeti lehetőségekhez és fenyegetésekhez való alkalmazkodás.
    • megnyilvánulásai:
      • pozíció javítása
      • új vállalkozás indítása
      • defenzív reagálás
    • Adaptáció: Hová megyünk?
    • Adaptációs nyomás: kényszer az új lehetőségek felkutatására
  • Integráció:összhang teremtése a környezeti lehetőségek és fenyegetések, valamint a vállalat erős és gyenge pontjai között
    • Integráció: Hogyan jutunk el oda?
  • Az adaptáció és az integráció között szoros összefüggés van.

Stratégiai tervezés szintjei:

  • vállalati szint
  • divízionális szint
  • divízión belüli funkcionális részlegek szintje

Stratégia tervezési folyamat fázisai:

  • Célok kitűzése: célok, missziók, politikák; környezetvizsgálat; kritériumok
    • 1. lépés: a vállalat vezetője megfogalmazza elgondolásait
    • 2. lépés: a divíziók vezetői meghatározzák működésük körvonalait
    • 3. lépés: a vállalat vezetője – a divíziók javaslatai alapján – körvonalazza a vállalat portfólióját
  • Stratégiakészítés vállalati szinten: divízió megszüntetése eladása; új divízió alapítása; feltáró jellegű kutatás irányítása
    • 4. lépés: a stratégiák körvonalazása
    • 5. lépés: a célok divízión belüli vitája
    • 6. lépés: a divíziók stratégiai alternatívákat fogalmaznak meg az egyes üzletelemekre vonatkozóan
    • 7. lépés: a divízió vezetője dönt az egyes üzletelemek stratégiájáról
    • 8.lépés: a vállalt vezetője – a vállalati portfólió tükrében – dönt az erőforrások előzetes elosztásáról
  • Stratégia készítés divíziók szintjén: nyereséget javító stratégiák; meglévő területen új vállalkozás; összműködést javító stratégia; támogató jellegű üzleti stratégia
    • 9. lépés: a vállalat vezetője utasítást ad az akcióprogramoknak, operatív tervek kidolgozására
    • 10. lépés: a divízió vezetője utasítja a funkcionális vezetőket az operatív tervek kidolgozására
    • 11. lépés: a funkcionális vezetők elkészítik terveiket és benyújtják a divízió vezetőjének
    • 12. lépés: a divízió vezetője koordinálás után jóváhagyja a funkcionális operatív terveket, majd összeállítja a divízió operatív tervét
    • 13. lépés: a vállalat vezetője jóváhagyja a vállalati portfólió megvalósítását célzó vállalati operatív tervet
  • Teljesítmények figyelése (monitoring), ellenőrzési rendszer: vállalati célok teljesítésének figyelése; stratégiák megvalósításának követése
    • 14. lépés: a vállalat vezetője meghatározza a megfigyelőrendszerrel kapcsolatos követelményeit, tűrési sávokat
    • 15. lépés: a divízió vezetője kijelöli a stratégia megvalósítását követő feladatokat
    • 16. lépés: a funkcionális vezetők nyomon követik az operatív tervek teljesülését (szűrő elv)
    • 17. lépés: a divízió vezetője irányítja a stratégiai feladatok teljesítésének folyamatát (szűrő elv)
    • 18. lépés: a vállalti vezető figyelemmel kíséri a tervek teljesítését a divízióktól származó jelek és környezet változásai alapján
  • Ösztönzők kialakulásának ciklusa:
    • 19. lépés: a felső vezetés egyénileg megfogalmazott célokat határoz meg a divíziók vezetői számára
    • 20. lépés: a divízió vezetője egyénileg meghatározott célokat fogalmaz meg a funkcionális vezetők és programvezetők számára
    • 21. lépés: az alsószintű vezetők értékelik céljaik teljesítését a divízió vezetője számára
    • 22. lépés: a divízió vezetője értékeli a részére kitűzött egyéni célok teljesülését és jelentést készít a vállalti vezetőknek
    • 23. lépés: a vállalt vezetője ösztönzőket határoz meg az irányítás különböző szintjein lévő vezetők számára

A stratégiai tervezés folyamatábrája