Stratégia értelmezése:

Célok és a célok eléréséhez szükséges eszközök meghatározása

 • Formális stratégia
  • Tudatosan alakított
  • Írásban rögzített
  • Érintettek körében ismert
 • Informális stratégia
  • Gyakorlatban sokszor létező fogalom
  • Írásban nem rögzítik
  • Nem kerül nyilvánosságra

A stratégia jellemzői:

 • Néhány fő alapelv és akció köré épül
 • Jövőre vonatkozik, így mindig számol a bizonytalansággal és a környezet változásaival
 • Részstratégiákból épül fel, a menedzsment feladata ezek hierarchikus rendezése és az esetleges konfliktusok feloldása

Stratégia megközelítései:

 • Vállalkozói: 
  • Új lehetőségek az előtérben, gondolkodás központja + lehetőségek, probléma másodlagos
  • Nem befolyásolják a megszokások/formalizált szabályzatok, hatalma/lehetősége van az elképzelések megvalósítására
  • Szembenéz a bizonytalansággal, elfogadja a nagy lépések politikáját
  • Központi cél a növekedés
 • Adaptív:
  • Nincs egyértelműen megfogalmazott cél
  • Új lehetőségeket nem kutatnak, a válaszadás, a reagálás a jellemző
  • Nagy hangsúlyt helyeznek a visszacsatolásra, a kis lépések politikája irányadó
  • A döntéshozók rugalmasan alkalmazkodnak a környezethez, a döntések gyakran egymástól függetlenek
 • Tervezői:
  • A stratégia készítés folyamata szakszerű, módszertanilag megalapozott
  • Integrálja a stratégiát és a stratégiával kapcsolatos döntéseket,
  • Maga a tervezési folyamat és nem a terv a legfőbb eredmény

Vállalati stratégiák típusai:

 • Versenyhelyzet szerinti stratégiatípusok:
  • Költségelőny stratégia
  • Megkülönböztető vagy differenciáló stratégia
  • Érintettek körében ismert
 • Vállalati működési kör alakítása szerinti:
  • Egyetlen termékre, szolgáltatásra koncentrál
  • Vertikális integrációt preferál
  • Diverzifikációra törekszik
 • Működési kör változásának iránya/dinamikája szerinti:
  • Növekedési stratégia
  • Stabilitás stratégia
  • Csökkentés
 • Környezethez való alkalmazkodás szerinti:
  • Védő
  • Kutató
  • Elemző
  • Reagáló

Stratégiai tervezés egyik legfontosabb feladata:

 • Cél kijelölése

Adaptivitás:

 • A környezeti lehetőségekhez és fenyegetésekhez való alkalmazkodás

Leggyakoribb megnyilvánulási formái:

 • Piaci pozíció javítása
 • Új üzletágak definiálása és indítása
 • Üzletágak felszámolása

Integráció:

 • A vállalat céljainak leghatékonyabb elérése a külső és belső feltételek integrálásával.

Az adaptáció lényegében a „Hová tartunk? Hová megyünk?” kérdésre adja meg a választ, míg az integratív törekvések a „Hogyan?” kérdés feleletét adják.

A stratégia a jövőképhez vezető lehetséges utakat határozza meg.

Misszió / Küldetés

Magamévá tett, elfogadott értékek, melyek szerint a stratégiát megvalósítom. Normákat betartva bármi áron keressük a stratégia változatokat.

 • A vállalati stratégia és értékrendszer magját képező vezérelv kialakítása, amely mozgósító erejű a vezetők és beosztottak számára
 • Az első számú vezető elkötelezettsége a küldetés iránt, amivel demonstrálja a szervezet hatalmi koalíciói számára a misszió betöltésének szándékát
 • Az egyéni értékek és vállalati értékek közötti kapcsolat felismerése és az értékrendek közelítésének, kívánatos egybeesésének előmozdítása.

Misszió típusok:

 • Politikai töltésű (érdekcsoportok elvárásainak való megfelelés)
 • Vállalati cselekvés vezérelveit meghatározó missziók (működés, filozófia, vállalati értékek)
 • Vállalat társadalmi szerepét, felelősségét kiemelő missziók (milyen fontos értéket nyújt a vállalat a társadalomnak).

Vízió / vállalati jövőkép

 • A vállalat előrevetített és kívánt jövőbeni állapota.
 • Fogalma később alakult ki, mint a küldetésé, de a misszióval szemben érzelmi töltés nem kapcsolódik hozzá.
 • A jövőkép tettek nélkül csak álom, tettek jövőkép nélkül csak időtöltés.

Vízió típusok:

 

 • Alapvető képességekre összpontosító víziók (minőség)
 • A vállalat tevékenységét és pozícióját definiáló víziók (piaci részesedés)
 • Jelszavas víziók (Honda: Mi leszünk a 2. Ford, Canon: Győzd le a Xeroxot)
 • Látomásokra épülő víziók

Jövőkép kulcstényezői:

 • elképzelhető,
 • kívánatos,
 • megvalósítható,
 • fókuszált,
 • rugalmas,
 • kommunikálható