A rendelkezésre álló tőke nagysága

A vállalkozásnak fel kell mérnie, hogy rendelkezik-e tervezett vállalkozáshoz elegendő anyagi, illetve pénztőkével. Saját tőkével pénzintézettől, esetleg barátoktól ismerősöktől felvett hitellel képes-e megteremteni a vállalkozás anyagi bázisát. Ha természetes személy a vállalkozó, akinek van elegendő tőkéje az induláshoz, szereti az önállóságot, emellett megfelelő kockázatvállalási készséggel is rendelkezik, legmegfelelőbb forma számára az egyéni vállalkozás. Széles körű tevékenységet folytathat e gazdálkodási forma keretein belül. Foglalkoztathat alkalmazottakat, bevonhatja a tevékenységbe családtagjait. Elképzeléseit önállóan valósíthatja meg, s a nyereséget nem kell társakkal megosztania. A vállalkozás tartozásaiért viszont saját vagyonával is felelős.
Ha ezt a nagyfokú felelősséget korlátozni akarja egyszemélyes kft.-t is alapíthat. E vállalkozási formában a felelősség a bevitt vagyon erejéig korlátozott, mégis magában foglalja az egyéni vállalkozás előnyeit. 
Aki nem rendelkezik a vállalkozás beindításához elegendő induló tőkével, annak célszerű társas vállalkozásba társulnia. A betéti társasági forma lehetővé teszi, hogy a jó ötlettel, megfelelő képzettséggel rendelkező beltagokhoz a kültagok csak tőkével - korlátozott felelősséggel társuljanak.
Jogi személyek jelentős tőkemennyiséget igénylő vállalkozást elsősorban részvénytársasági formában alapíthatnak. Ez a forma lehetővé teszi a tőkefelesleggel rendelkező pénzének egyesítését, szükség esetén újabb tőke bevonását is a vállalkozásba.

A kockázatvállalási készség

Amikor valaki egy gazdálkodó szervezetet alapít, illetve abba betársul mindenképpen felméri a leendő vállalkozás kockázatát. Emellett azt is el kell döntenie, hogy a kockázatból mennyit tud és hajlandó magára vállalni. 
Ha a vállalkozni szándékozó megítélése szerint a tevékenység nem túl kockázatos és kisebb tőkét igényel, akkor választhat korlátlan tagi felelősséggel járó társasági formát például kkt.-t, bt.-t, létrehozhat egyéni vállalkozást.
Aki csak tőkét akar befektetni tevékenységének folytatásához célszerű a felelősséget a bevitt vagyon erejéig korlátozni. Erre lehetőséget nyújtanak a jogi személyiségű szervezetek közül a kft., az rt. valamint a szövetkezetek is.

A bevitt vagyon mobilizálhatósága

Viszonylag egyszerű a vagyon kivonása az egyéni vállalkozásból, valamint az rt.-ből.
Az egyéni vállalkozó a bevitt vagyont saját elhatározása szerint bármikor kivonhatja a vállalkozásból.
A részvényesek az értékpapírt eladhatják. A részvények közül egyszerűbb a bemutatóra szóló részvény átruházása. Természetesen előfordulhat, hogy a vagyon rt.ből való kivonása a részvényes számára veszteséggel jár, ha a részvényt alacsonyabb árfolyamon tudja eladni, mint amennyiért vásárolta.
A szövetkezetek tagjai kötelezően befizetett vagyoni hozzájárulással úgy nevezett részjegyüket kilépéskor visszakapják.
Ha egy kkt. vagy bt. tagja kiválik a társaságból, ezt minden esetekben be kell jelenteni a cégbíróságnak, és szükség van a társasági szerződés módosítására. Mivel ezek a társaságok általában kisebb tőkével és csak néhány taggal működnek elképzelhető, hogy egy-egy tag kiválása az egész társaság létét veszélyezteti. A betéti társaság, mint tudjuk, automatikusan megszűnik a beltagok kiválása esetén. Emiatt e társaságból való kilépés alapos megfontolást igényel. A kft.-ből a vagyon a társaság fennállása alatt nem vonható ki, de az üzletrész eladható. Ez azonban körülményesebb, mint például a részvény értékesítése. Az eladásra szánt üzletrészre a kft. tagjainak elővásárlási joguk van, de ha nem élnek vele, akkor is szükséges a hozzájárulásuk az üzletrész eladásához.

A vállalkozástól várt előnyök

A vállalkozási forma megválasztásánál szem előtt kell tartani, hogy milyen lehetőségeket nyújt céljainak megvalósítására.
Minden vállalkozó nyereséget vár a befektetéstől, de emellett még számtalan oka (motívuma) lehet a vállalkozásának.
Ha a leendő vállalkozó saját ötlete megvalósítását tudása, szakértelme kamatoztatását  reméli, célszerű olyan szervezeti formát választania, ahol a tevékenységben való részvételre, az irányításra nagy lehetősége van. Erre alkalmas forma az egyéni vállalkozás, a kkt. és a bt. de akár néhány tagból álló kft. is.
Vannak, akik a tőkebefektetés mellett leendő vállalkotásukban a munkahelyteremtés lehetőségét is látják maguk és családtagjaik számára. Ilyen "családia" vállalkozásra optimális lehetőséget nyújt a kkt. a bt. valamint az egyéni vállalkozás. Természetesen a tulajdonosok a kft.-ben sz rt.-ben a szövetkezetben is vállalhatnak munkát, de ezeknél a vállalkozási formáknál segítő családtagok nem foglalkoztathatók, és kisebb a lehetőség az önálló elképzelések megvalósítására. A szövetkezet sajátos előnyöket biztosít tagjainak a számukra nyújtott juttatásokkal, szolgáltatásokkal, valamint a demokratikus döntéshozatal lehetőségével.
A jogi személyiségű gazdálkodó szervezetek egyesülésbe tömörülését pedig egyáltalán nem a szervezet eredményéből való részesedés motiválja, hanem az együttműködés, a közös érdekképviselet nyújtotta előnyök kihasználása.