Az értékesített áru ráfordításainak zömét azok beszerzési értéke teszi ki (elábé). Ahhoz, hogy az áru eladható legyen, nem elég azt beszerezni. Az eladók munkája, az értékesítési körülmények biztosítás, a termék reklámozása szintén saz értékesítés költsége s egyúttal ráfordítása is.

Mielőtt a különböző költségtípusok vizsgálatával részletesen foglalkoznánk, ismerkedjünk meg a költségek elemzésének alapvető módszereivel. A költségek elemzéséhez abszolút és relatív módszereket használunk, valamint az  indexszámítást alkalmazzuk. Az abszolút vizsgálatnál azonos tartalmú statisztikai adatokat hasonlítunk össze. A relatív mutatók számításánál különböző tartalmú, de logikai kapcsolatban lévő statisztikai adatokat hasonlítunk össze. Az abszolút és relatív mutatók alaposabb elemzéséhez egyaránt használhatjuk az indexszámítást. Mivel a költségeket pénzértékben fejezzük ki, a költségek változását kifejező mutatók értékindexnek tekinthetők. Mint minden értékindexben, a költségek változásában is két tényező, a volumen- és árváltozás együttesen tükröződik. A költségváltozás vizsgálatánál célszerű kimutatni, hogy abban mekkora szerepe van a felhasznált költségtényezők mennyiségi változásának, valamint a költségtényezők árváltozásának. A költségtényezők árváltozását tarifa- vagy díjváltozásának nevezzük.