A vállalkozások adózás előtti eredményének döntő része általában az alaptevékenységből származó üzemi, üzleti eredmény. A kereskedelmi vállalkozások alaptevékenysége az áruk forgalmazása, ezért ezen eredményrészüket a továbbiakban üzleti eredménynek nevezzük.
A kereskedelmi vállalkozások üzleti eredményét nagymértékben befolyásolja az áruk értékesítéséből származó bevétel, valamint az értékesítéshez közvetlenül kapcsolódó ráfordítás, az eladott áruk beszerzési értékének alakulása. Az áruforgalmi árbevétel, valamint az eladott áruk beszerzési értékének különbözeteként adódó árréstömeg a kereskedelmi vállalatok gazdálkodásának fontos mutatója, melynek nagysága jelentősen hat az üzleti eredmény alakulására. Az egyes árucsoportok árrésének elemzése lehetőséget nyújt jövedelmezőségük megítélése, természetesen forgalmazási költségigényükkel összevetve.
Mint, tudjuk az egyes áruk árrését a nettó eladási ár és a nettó beszerzési ár különbözeteként kapjuk meg. Vállalkozói szinten az árréstömeg nagyságát pedig az egyes árufajták árrése, valamint az értékesített árumennyiség határozza meg. Az egyes áruféleségek árrésének változása az árréstömeg azonos irányú változásával jár. Az eladott mennyiség, s ezáltal az árbevétel növekedése emeli, csökkenése csökkenti az elérhető árréstömeg nagyságát. Az árbevétel nagyság mellett annak árucsoportonkénti összetétel is hatással van az árréstömeg alakulására. A magasabb árrésű termékek részarányának növekedése az árréstömeg növekedését eredményezi. Az alacsony árrésű termékek részesedésének növelése esetén fordított a helyzet.