A család fogalma

A család egymással rokonsági kapcsolatban álló egyének meghatározott célú közössége.Az emberek többsége családban él. Gondosan ápolja családi kapcsolatait. A család egyes tagjai egymás vállalkozásban is dolgozhatnak, így gazdasági kapcsolatban is állhatnak egymással.A családokban éppen úgy feladatokat kell megoldani optimális idő – energia – és anyagi ráfordítással, mint a vállalkozásokban.A családok szükségleteik döntő részét a kereskedelemben vásárolt árukkal elégítik ki.

A család céljai

Érzelmi célok

A házastársak megszervezik közös életüket. Ideális esetben ez nyugalmat és az egymásnak nyújtott biztonság jelenti. Ugyanekkor lehetővé teszi mindkét fél egyéniségének megőrzését, sőt fejlődését is.

Biológiai célok

A házasságkötés legfőbb céljának tartják évezredek óta az élet folyamatosságának fenntartását. A gyermekek felnevelése, az előző nemzedékek által összegyűjtött tapasztalatok, ismeretek átadása a nyugodt légkörű, a szükséges anyagi feltételekkel rendelkező családban a leghatékonyabb.

Gazdasági célok

A házastársak az önálló élet anyagi feltételeit rendszeres jövedelmükkel teremtik meg. Lakóhely, berendezési tárgyak, felszerelését, élelmet, ruhákat stb. biztosítanak, otthont teremtenek.

Az önálló családi életnek ez nagyon fontos feltétele. A családnak nemcsak az a célja, hogy az előző nemzedékektől kapott vagy saját erőből gyűjtött javakat megőrizze, hanem hogy azokat gyarapítsa is. Ezáltal a család és a következő nemzedék életlehetőségei is javulnak.