A bolt kiskereskedelmi munka legnehezebb, ugyanakkor legszebb szakasza az értékesítés. Lebonyolítása sokrétű, összetett feladat.

Az áruk előkészítése az értékesítésre

A kiskereskedelmi egységekbe szállított áruk egy része azonnal értékesíthető. Más részüket rövidebb-hosszabb ideig tárolják.
Az áru előkészítés műveletei:

 1. az áruk kicsomagolása
 2. előrecsomagolása
 3. a fogyasztói ár feltüntetése
 4. a termék elhelyezése az eladótérben

Az áruk kicsomagolása

Az áru előkészítés során gyakran kell foglalkozni az egyes cikkek kicsomagolásával. Előfordul, hogy bizonyos árukat az üzletekben csomaglónak fogyasztói egységekbe, vagy ajándékcsomagokat készítenek.

A fogyasztói ár feltüntetése

A termékek fogyasztói árát mindig fel kell tüntetni. Az eladótérben lévő cikkek fogyasztói árának feltüntetése a vásárlói döntést megkönnyíti, a pénztáros munkáját meggyorsítja és pontossá teszi. A kirakatban lévő áruk fogyasztói árát is jól láthatóan kell közölni.

Az áruk elhelyezése az eladótérben

Az áruk eladótéri elhelyezését úgy kell megoldani, hogy az a termék forgalomképességét javítsa. Mindig a kifogástalan minőségű áru kerüljön az eladótérbe.
Az előrecsomagolt tömegárut tetszetősen kell elrendezni, hogy a csomagolás  figyelemfelkeltő elemei érvényesüljenek.
Ha előrecsomagolás nélkül árusítják a termékeket, arra kell ügyelni a kihelyezéskor, hogy az áruknak a vevő szempontjaiból fontos tulajdonságai érvényesüljenek.

Az értékesítés folyamata

Az eladás folyamata a kiskereskedelemben árufajtánként, boltfajtánként, az üzletben alkalmazott értékesítési módonként sokféle változatban zajlik le. Ezek alapján általánosítható, hogy az értékesítési folyamat legtöbbször ismétlődő elemei:

 1. a vevő fogadása
 2. az áru bemutatása
 3. az ellenérték felszámolása
 4. az áru csomagolása

A vevő fogadása

A vevő fogadásának két mozzanata különíthető el:

 1. a vevő üdvözlése
 2. az üzletben való tájékozódásának segítése

A vevő üdvözlése a napszaknak megfelelően, és udvariasan, barátságosan történik.

A kereskedelmi egységbe belépő vevő gyors, könnyű tájékozódását biztosítani kell. Ehhez a tájékoztató feliratok mellett többnyire közvetett módszereket alkalmaznak.
A vásárlók könnyű tájékozódása, gyors eligazítása az üzletnek érdeke, feltétele annak, hogy a szükséges értékesítési forgalmat elérje a kiskereskedelmi egység. A kiskereskedő üzleti célján túl a fogyasztói érdekeknek is érvényesülnie kell. Ezért  Magyarországon jogszabályok is foglalkoznak a vevők kötelező tájékoztatásának előírásairól.

Az áru bemutatása

Az értékesítési folyamat legfontosabb művelete az áru bemutatása, a vevő kiszolgálása. 
Ennek két formáját alkalmazzák:

 1. az eladó személyes közreműködésével
 2. az áru saját magát adja ell.

A kiszolgálásra, eladásra is vonatkoznak a vásárlói érdeket szem előtt tartó jogszabályok.

Az áru ellenértékének elszámolása

Az áruk ellenértékének elszámolása a vásárlás befejező szakaszában történik. A vásárolt árukról minden esetben számlát kell kiállítani és azt a vásárlónak át kell adni. A számla lehet kézzel írt, vagy a pénztárgép által kiállított. A fizetendő összeget pontosan kell megállapítani.
Az áru ellenértékének kifizetésekor a vevőnek visszajáró pénzt hiánytalanul át kell adni. Az áruk ellenértékének elszámolásával megbízott dolgozó nagyon fontos szerepet játszik az adásvétel során. Az ellenérték elszámolása a kereskedelmi egység vagyoni helyzetét befolyásoló művelet. Pontatlansága veszteséget okoz.
A pénztárosi munkának az áruforgalomra és a gazdálkodásra gyakorolt erőteljes hatása miatt káprázatos szintre jutott a pénztári technika napjainkra.

A megvásárolt áru csomagolása

Nagy tömegű áruvásárlás, hétköznapi termékek beszerzése esetén a kereskedelmi egységekben a sok áru gyors elcsomagolása, hazaszállításának megkönnyítése a feladat. Ebből a célból használják a "reklám-táskákat", melynek a felirata révén a csomagolási funkció mellett reklámcélokat is szolgálnak.
Divatcikkeket, luxusárukat, ajándékokat gyakran díszes csomagolásban teszik. A tetszetős dobozok, tasakok ekkor az áru szállíthatóságát is biztosítják, de az ajándék titokzatosságát is fokozzák
Az eladás megszervezése a vevők elvárásai alapján
Az értékesítési módok
A vásárlók befolyásolása

Fogyasztói érdekvédelem

A kereskedők feladata, hogy a fogyasztók érdekeinek megfelelően járjanak el az áruforgalmi folyamat minden szakaszában. A kereskedelemben csak hibátlan minőségű termék értékesíthető. Nem forgalmazható olyan áru, melyet nem vetettek alá előzetes minőségvizsgálatnak. Az egészségre káros, rendeltetésszerű használatra alkalmatlan áruk árusítása tilos.
A jótállási kötelezettséggel értékesített termékek minőségi hibáival kapcsolatos ügyeket többnyire a javítószolgálatnál intézik. Ha az áru 72 órán belül meghibásodik, a bolt kicseréli  hibátlanra.Hibás árut vásárlástól számított 8 napon belül ki kell cserélni a vevő kívánságára. Élelmiszert, egészségügyi, kozmetikai, alsó ruházati cikkeket csak akkor cserélnek ki ha csomagolása felbontatlan.
Az üzletben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen vásárlók könyvét kell elhelyezni