Az áru fogalma

Áru minden, ami adásvétel tárgyává válik.
A kereskedelmi tevékenység lényege, feladata áruk cseréjének lebonyolítása.

Az áruk világának fejlődése

Legfontosabb jellemzői:

  1. a termékek körének bővülése
  2. a tevékenység áruvá válása
  3. az ismeretek, adatok adásvételének megjelenése.

Az emberek szükségletei állandóan fejlődnek, bővülnek. Egyre korszerűbben kívánnak táplálkozni, gondtalanul szeretnél eltölteni szabad idejüket, kényelmes lakásra vágynak. A termelőknek, kereskedőknek gondoskodniuk kell arról, hogy az egyre bővülő igényeket ki tudja elégíteni. A termelés és a szükségletek párhuzamos fejlődése nemcsak az emberek igényeit közvetlenül kielégítő javakra vonatkozik.

A XX. Században a termékek előállításához szükséges munka összetétele jelentősen átalakult. A fizikai munka aránya csökkent, a szellemi munkáé nőtt. Újabban nagy szerepet játszanak a termelésben és az emberek mindennapi életében is azok az adatok, ismeretek, melyeket megvásárolnak.