A készlet az áruforgalom zavartalan lebonyolításához szükséges áruállomány. A készletekkel kapcsolatos gazdasági és technikai műveletek összessége a készletezés.

A készletgazdálkodás

Az készletgazdálkodás célja, hogy a készletezés eredményeit és a készlettartás ráfordításait kedvezően befolyásolja.

A készletek nagysága

A készletgazdálkodás során folyamatosan vizsgálják a készletek nagyságának alakulását. Ezt tehetik árufajtánként vagy összesítve. Egyik sem egyszerű dolog hiszen egy bolt árukészlete értéke szinte percről percre változik, folyamatosan fogy, időnként árubeszerzéskor emelkedik.
A készletek nagyságát nem percenként követik nyomon, hanem egy időszakra vonatkozóan számítással átlagolják. Az üzleti életben a havi, negyedéves, éves átlagkészletadatokkal dolgoznak.
Az egyes időpontok készletadataival ritkán kell foglalkozni. Erre leginkább akkor van szükség, ha azt a legkisebb készletet határozzák meg, ami utánpótlás, újabb szállítmány megérkezése előtt is lehetővé teszi a zavartalan eladást. Ez a minimális készlet.
A legnagyobb készlet egy-egy árucsoportból az áruszállításkor van a kereskedelmi egységben. Ez a maximális készlet. Értékét azért kell ismerni, mert rendelkezni kell a megvásárláshoz szükséges pénzzel, az elhelyezéshez szükséges hellyel.

A készletek összetétele

A készletgazdálkodás fontos területe a készletállomány összetételének vizsgálata. Keresett cikkekből áll, gyorsan értékesíthető a kurrens készlet. A nehezen értékesíthető, nem keresett termékekből álló készletállomány az inkurrens készlet. Inkurrens készlet alakulhat ki, ha megrongálódik az áru tárolás során.

Az árukészlet forgási sebessége

Beláthatjuk, hogy az árukészlet nagyságát a beszerzés és az értékesítés befolyásolja.
Hogy meghatározott idő alatt hányszor sikerül értékesíteni az átlagkészletnek megfelelő árumennyiséget, azt az árukészlet forgási sebessége fejezi ki.
Ez legerőteljesebben az áruk eltarthatóságától és választékától függ.

Az árutárolás

Az árukészletekkel kapcsolatos technikai műveletek együttese az árutárolás. Az árukat a kiskereskedelmi egységek raktáraiban és eladóterében tárolják. Az eladótérben tetszetősen, áttekinthetően, a vevők számára elérhetően kell az árukat elhelyezni. Az árutárolás hagyományos helyszínei a raktárak.  A raktári árutárolás összetett feladat. magába foglalja az áruk elhelyezését, kezelését és védelmét.

Az áruk elhelyezése a raktárban

Az áruk elhelyezése a raktárban az áruk fizikai tulajdonságaihoz és forgalmához igazodik. 
A speciális tárolási körülményeket igénylő árukat külön helyiségekben tárolják. Így hűtőkamrákban tartják a mélyhűtött termékeket, tejtermékeket, hentesárut stb. Megfelelő páratartalom szükséges a papíráruk raktározásához.
Arra is ügyelnek, hogy azokat az árukat, amelyek károsan hatnak egymásra elkülönítve tárolják. Az élelmiszereket és a vegyi árukat külön helyiségekben raktározzák. A lisztet és tésztaféléket, a fűszerektől távol tartják.
Fontos, szempont, hogy a gyorsan fogyó áruk helye az eladótérhez vezető átjáró közelében legyen.
A bolt tárolási szabályok kialakításánál a biztonságos munkavégzés körülményeit is figyelembe kell venni. A raktári állványokon úgy kell elhelyezni az árukat, hogy a csomagolás felirata jól látható legyen, az egyes csomagokat könnyen megszámolhassák.
biztosítani kell, hogy a korábban érkezett áru előbb kikerüljön az eladótérbe.

Árukezelés a tárolás során

A raktárakban árukezelési munkálatok is folynak. Igyekeznek az árukat tiszán tartani, porosodástól megvédeni. A felhasználhatósági és minőségmegőrzési időt figyelemmel kísérni, és gondoskodnak a készlet megfelelő időben történő értékesítéséről. A gyorsan romló árukat válogatni is kell a raktárban.

Az áruk védelme tároláskor

A raktározás során gondot kell fordítani az áruk betörés, tűz, állati kártevők elleni védelmére. Meg kell akadályozni, hogy gondatlanság, elővigyázatlanság, hanyagság miatt a készlet megkárosodjon.
Az élelmiszereknél, vegyi áruknál bekövetkezhet a tárolás során az áru természetes fogyása. Ennek az az oka, hogy a tárolási idő alatt az áru nedvességtartalmának párolgása miatt csökken a tömege.
A megfelelő áruvédelem hiánya miatt bekövetkező kár a bolt vesztesége.