A kereskedelem jelentősége

A kereskedelem meghatározó szerepet játszik életünkben.
szükségleteinek kielégítésére szolgáló javak többségét a kereskedelemben szerezzük be. A kereskedelem nemcsak az egyes emberek szükségleteinek kielégítése szempontjából vált fontossá az évezredek folyamán, hanem nemzetgazdasági jelentősége is nyilvánvalóvá vált.

Magyarországon az aktív népesség 10%-a a kereskedelemben dolgozik. Az üzletek homlokzata, kirakatai, reklámeszközei meghatározzák a település arculatát. A települések magját alkotó centrumok – többnyire kereskedelmi központok.
A hazai termelés színvonaláról az állampolgárok legfőképpen a kereskedelemben kapható áruk alapján győződhetnek meg. Külföldön járva az adott országról igen gyakran a kereskedelemből szerezzük véleményalkotó benyomásainkat. 
A kereskedelem kialakulása, fennmaradása, fejlődése a gazdálkodás során kialakult munkamegosztás eredménye.
A munkamegosztás az emberi tevékenységek foglalkozási ágakká, szakmákká elkülönüléseA munkamegosztás során a gazdaság szereplői egyes munkafolyamatok elvégzésére specializálódnak. Így olyan magas szintű gyakorlatot szereznek, olyan ésszerűen szervezik meg az egyes munkaelemeket, hogy másoknál hatékonyabban dolgoznak. A specializálódás révén adott élőmunka-, anyag- és energiaráfordítással nagyobb eredményt érnek el, mint mások, akik nem erre a tevékenységre szakosodtak. A kereskedelem fontos szerepet tölt be a munkamegosztásban. Árut állítanak elő azzal a céllal, hogy az érte kapott bevételből olyan termékeket vásároljanak, ami az ő számukra szükséges, és fontos. Tehát a különböző foglalkozású emberek tevékenységük eredményét cserélik ki egymással. A csere rendszeressé válásával kialakult a kereskedelem, mint foglalkozási ág.

A kereskedelem fogalma

A kereskedelem szót kétféle értelemben használjuk.A kereskedelem az áruk rendszeres adásvétele
Ebben az értelemben a kereskedelem tevékenység, munka, amelynek eredményeként a termékek előállítójuktól eljutnak a felhasználóhoz.A kereskedelem az a szervezet, amely az adásvételeket lebonyolítja
A kereskedelem azoknak a vállalkozásoknak, vállalatoknak a gyűjtőneve, illetve az a nemzetgazdasági ág, amelynek fő feladata a kereskedés.

A kereskedelmi munka értéke

A kereskedelem szerepe a munkamegosztásban érthető az előzőek alapján. Felmerül azonban, hogy közgazdaságilag megmagyarázható-e fontossága. Tevékenysége ugyanis sajtos az iparhoz és mezőgazdasághoz viszonyítva. Az iparban a nyersanyagokból a gépek segítségével új terméket hoznak létre. Gazdaságot teremt a mezőgazdaság is. A csere lebonyolítása során azonban nem hoz létre új terméket a kereskedelem. Csupán elcserélni a termékeket pénzre, vagy másik termékre.

A kereskedelem azért tekinthető alkotó, gazdaságot teremtő tevékenységnek, mert elősegíti az erőforrások hatékony felhasználását. A csere során az árut eladó szeretne megszabadulni árujától pénzért, amit többre értékel, mint a termékét. A vevő az eladó áruját értékelni többre, mint a pénzét, különben nem vásárolna. Így a csere résztvevői kedvezőbb helyzetbe kerülnek, mint a csere előtt.
Amikor a termelő átadja áruját, a terméket a felhasználóhoz eljuttató kereskedőnek, rendszerint rövid idő alatt megkapja az áru ellenértékét.
A kereskedő szaktudása, kapcsolatai és eszközei révén gyorsabban és hatékonyabban értékesíti az árukat, mint a nyersanyagot feldolgozó termelő. Ha a kerekedő az áruforgalom lebonyolításra specializálódik, akkor a termelőnek kevesebb pénzt kell elköltenie, hiszen az értékesítés költségeit nem ő fedezi. 
A kereskedők a termelőktől átvett árut magasabb áron értékesítik a felhasználóknak. Az eladási és beszerzési ár különbsége az árrés. Az árrésnek fedezetet, kell nyújtania az áruforgalom lebonyolításának költségeire és a kereskedő nyereségére.

Az áruforgalmazás leggyakoribb költségei:

  1. üzlethelyiségek, raktárak bérleti díja,
  2. szállítási díjak,
  3. alkalmazottak bére,
  4. adók, járulékok stb.