A vállalkozás várható jövedelemezőségének tervezésekor feltétlenül szükség van a várható árréstömeg tervezésére. Ehhez meg kell határozni az egyes áruféleségekből eladható mennyiséget, valamint a különböző árucsoportok haszonkulcsát. A haszonkulcs az adott áru árrésének az eladási vagy beszerzési árhoz viszonyított aránya.
A tervezett haszonkulcsokat befolyásolja az áru várható beszerzési ára, a forgalmazással kapcsolatos költségek változása, az árakba beépülő preferenciák, diszpreferenciák változása, a vevőkör keresletének figyelembevételével kialakított eladási ár, s a vállalkozás mindezek figyelembevételével kialakított árpolitikai elképzelései. Az érvényesítendő haszonkulcsoaról történő döntés jelentősen befolyásolja az elérhető eredményt.

Ha egyes cikkek beszerzési ára növekszik, a vállalkozás többféle módon dönthet. Növelheti e termékek eladási árát, változatlanul hagyva az adott cikk árrését. Ekkor azonban számolnia kell azzal, hogy az eladási árak növelési csökkentheti az eladható mennyiséget és ezáltal a realizált árréstömeget.

Dönthet úgy is ,hogy a beszerzési árak növekedését nem, vagy nem teljes mértékben hárítja át a  vásárlókra. Ez esetben az áru árrése csökken, de elképzelhető, hogy még így is nagyobb árréstömeget ér el, mint magasabb eladási árakkal, de ezáltal alacsonyabb eladható mennyiséget mellett. Ilyenkor azonban a vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a forgalmazási költségek arányát az árrésből ésszerű költséggazdálkodással csökkentse.

Ha forgalmazási költségek növekednek és a vállalkozás az adott termék árrésének eredménytartalmát nem szeretné csökkenteni, az eladási árait növelnie kell. Tudnia kell azonban, hogy ezzel a döntéssel csökkenhet a termékből eladható mennyiség és ezáltal a realizált árrés-, illetve nyereségtömeg.

Az eladási árakban érvényesülő diszpreferenciák növekedése esetén a vállalkozás dönthet úgy, hogy ezt teljes mértékben áthárítja a fogyasztókra az eladási árak növelésével. Elképzelhető azonban az is, hogy a diszpreferencia egy részét árréséből fedezi azért, hogy az alacsonyabb eladási árral a versenytársaknál kedvezőbb piaci pozícióba kerüljön.

Az árpolitikai döntéseknél a vállalkozásnak olyan eladási árak érvényesítésére kell törekednie, melyek a lehető legmagasabb árréstömeget biztosítja számára. Az árrés az áru nettó eladási árának és nettó beszerzési árának különbsége. A kereskedelmi vállalkozások a különböző áruk árrését többnyire az eladási, vagy beszerzési árak %-ában határozzák meg, így az egyes árucsoportok haszonkulcsát kapják meg.

A haszonkulcs elnevezés kissé megtévesztő, mivel nem a "hasznot", hanem az árrést fejezzük ki a beszerzési vagy az eladási ár %-ában.

A haszonkulcs ismeretében egyneműsíthetjük a különböző árakon megadott adatokat, tehát az eladási áron kifejezett adatokból kiszámíthatók a beszerzési áras adatok és viszont.

Ha a haszonkulcs a nettó beszerzési ár %-ában van megadva, akkor az eladási ár a beszerzési árnak a haszonkulccsal növelt %-a.

Jól érzékelhetjük ezt az ábrán.

árrés 20 %
nettó beszerzési ár 100 %

nettó eladási ár 120 %

Számításaink során a továbbiakban az együtthatós formában megadott haszonkulcsokat kell használnunk.
A beszerzési ár ás a haszonkulcs ismeretében