Az elérhető árréstömeget nagymértékben meghatározza a különböző haszonkulcsú árucsoportok részarányának alakulása.
Ha növekszik a forgalmazott termékeken belül a magasabb haszonkulcsú termékek részaránya növeli a vállalkozás árrésszínvonalát és ezáltal árréstömegét.
Az alacsony haszonkulcsú termékek forgalmi részarányának növekedése esetén fordított a helyzet. A forgalmi részarány változásának hatása az átlagos árrésszínvonalra számszerűen is kimutatható.
Az átlagos árrésszínvonal kiszámítható egyes árucsoportok haszonkulcsainak átlagolásával.
Az átlagos árrésszínvonal változása mögött az alábbi tényezők hatása húzódik meg:

  • az egyes árucsoportok haszonkulcsainak változása
  • a különböző haszonkulcsú termékek forgalmi részarányának megváltozása.
Ha azt akarjuk kimutatni, hogy kizárólag a forgalmi összetétel változása hogyan hat az átlagos árrésszínvonal alakulására mindkét időszakban azonos haszonkulcsokkal számolunk.