A piacra való betörés, illetve a piaci részesedés növelése érdekében a piacbefolyásolás fenti közvetlen eszközeinek hatékony alkalmazása mellett törekednie kell a vállalkozásnak a nyilvánossággal való állandó kapcsolattartásra is. A lehetséges vevők és üzlettársak bizalmának megnyerése és megtartása érdekében tudatosan fel kell használnia a tájékoztatás különböző formáit.
A tájékoztatás, illetve kapcsolattartás leggyakoribb módjai:

  • az információszerzés
  • a sajtókapcsolatok
  • ankétok, rendezvények, vevőszolgálat
  • közszolgálati tevékenység, szponzorálás

Törekedni kell arra, hogy a sajtóban, esetleg a televízióban, rádióban pozitív nyilatkozatok jelenjenek meg a vállalkozásról, s minden kínálkozó esetben ki kell használni a "megszólalás" lehetőségét. Gyakran nagyobb reklámhatása van egy újságcikknek vagy rádióriportnak, mint egy-egy költséges reklámkampánynak. Ellentétes hatást is kiválthat persze egy-egy rosszul sikerült nyilatkozat vagy a vállalkozás tevékenységének fogyatékosságait hangsúlyozó újságcikk.
A vásárlói ankétok lehetőséget adnak a törzsvásárlókkal való személyes találkozásra, véleményük megismerésére. Az üzletfelek meghívása rendezvényekre, reklámajándékok, üdvözlő kártyák átadása vés egyéb apró figyelmességek hozzájárulhatnak a tartós üzleti kapcsolat megalapozásához, illetve megtartásához.
A közadakozás, jótékonysági adakozás, a szponzorálási tevékenység szintén öregbítheti a vállalkozás jó hírnevét. A szponzorálási tevékenység keretében a cég művészeket, sportolókat, egyesületeket, intézményeket anyagilag támogat, és ezzel jogot és lehetőséget szerez önmaga reklámozására is. A reklámozás és az akciók alkalmazása mellett a vállalkozásoknak az eladásösztönzés e közvetett eszközeivel is célszerű élniük.