A leggyakrabban alkalmazott relatív költségmutató a költségszínvonal, Ksz

A fogalmazási költségeket nemcsak az árbevételhez, hanem az árréstömeghez, valamint a nyereségtömeghez is viszonyíthatjuk.

A mutató kifejezi, hogy a költségek összege, illetve egy -egy vizsgált költségcsoport hány %-át teszi ki az árrésnek, illetve 100 Ft árrésre hány Ft költség jut.

A költséggazdálkodás alaposabb elemzéséhez a költségszínvonal időbeli alakulásának vizsgálatára is szükség van. 
Ennek leggyakrabban használt mutatói:

  • a költségszínvonal-változás mértéke
  • a költségszínvonal dinamikája
  • a költségszínvonal-változás üteme