A költségeket viszonyíthatjuk az előző időszak költségeihez. A költségadatokból számíthatunk tervfeladat és tervteljesítési viszonyszámokat is. A költségszerkezet vizsgálatához megoszlási viszonyszámokat számíthatunk.

E számításokat az alábbi képletek alkalmazásával végezhetjük el:

Mintafeladatok:

1. számú mintafeladat

Abszolút mutató mintafeladat