A költség a tevékenység során felmerülő összes anyagi és szellemi ráfordítás pénzben kifejezett értéke.

A költség csoportosítható:

1. megjelenítési forma szerint (költség nemek)

 • anyag költség
 • bérköltség
 • értékcsökkenési leírás
 • egyéb költségek

2. a tevékenység szerint, amivel kapcsolatban a költség felmerül

 • beszerzéssel
 • raktározással
 • készletezéssel
 • értékesítéssel stb.

3. a forgalomhoz való viszony szerint

 • változó költségek: ezek lehetnek a forgalom arányában változóak (pl. ELÁBÉ), a forgalomnál gyorsabban növekvőek (pl. reklám, marketing) és a forgalomnál kisebb mértékben növekvő költségek (pl. munkavédelmi oktatás, dolgozók továbbképzése….)
 • állandó költségek: amelyek nem függnek a forgalomtól (pl. bérleti díj)

4. a költség összetétele szerint

 • egyszerű költség: olyan, amit nem lehet tovább bontani (pl. munkabér költsége, ide tartoznak a költség nemek)
 • összetett költség: amelyek felbonthatóak, ilyenek az általános költségek (pl. anyagbeszerző bére, mert nem csak 1 féle tevékenységet folytat…)

A költségek nagyságát meghatározó tényezők

 • a forgalom nagysága (ha nő a forgalom - magasabb ELÁBÉ, több alkalmazott – több bérköltség….)
 • az áruforgalom összetétele (minél anyagigényesebb vagy munkaigényesebb termékeket forgalmazunk, annál magasabb a költségvonzata)
 • a kereskedelmi munka minősége és technikai felszereltsége (kezdő vagy rutinos eladók dolgoznak, illetve szeletelő gép vagy kés az eszköz)
 • hálózatban működik-e a bolt, vagy önálló üzletként (az önálló boltnak saját raktár kell nagy készlettel, a hálózatban levőknél kisebb készletezés is elég. Minél nagyobb a hálózat, annál kisebb a boltonkénti raktározási költség, mivel a központi raktár költsége annál többfelé oszlik)
 • az értékesítési forma (hagyományos boltban 1 vevő leköt 1 eladót, míg az önkiszolgáló értékesítésnél folyamatos a kereskedelmi tevékenység)
 • az értékesítés körülményei (hagyományos boltban bútorok, szekrények, polcok, míg a hálózati önkiszolgálókban raklapok, egyszerű polcok szükségesek)
 • a különböző díjtételek változása (gáz, villany, telefon árának emelkedése, fuvarozási tarifák emelése…)

A költségek elemzése

 1. a költségek időbeli vizsgálata (dinamikus viszonyszámokkal, tervfeladat és tervteljesítési viszonyszámokkal)
 2. a költségek összetételének vizsgálata (megoszlási viszonyszámmal mutatható, hogy az összes költségen belül a költségek egyenként mekkora részt képeznek)
 3. relatív mutatók alkalmazása – költség szint (eredmény keletkezése)

A költségek tervezése

Az eredmény szempontjából az a jó, ha a költségek minél kevesebb részt képeznek. A költségeket tervezhetjük:

 • költség nemenként (anyagköltség, bérköltség, értékcsökkenési leírás, egyéb)
 • időben (következő évi, vagy több éves terv)
 • a költségterv szoros összefüggésben van a bevételi tervvel, a pénzügyi tervvel és az eredmény tervvel

A költséggazdálkodás hatása az eredményre

 • minél alacsonyabb a költség, annál nagyobb lehet a nyereség
 • minél magasabb a költség, annál kisebb a nyereség
 • amennyiben a költségek meghaladják az árréstömeget, veszteségről beszélünk
 • a veszteséges tevékenység huzamosabb időn keresztül nem tartható fenn
 • arra kell törekedni, hogy a költségeket csökkentsük