A vagyon nem más, mint a működéshez szükséges és rendelkezésre álló anyagi és nem anyagi javak összessége.
A vagyon tömege és összetétele nem állandó, a gazdálkodás függvényében növekedhet (ez a jó) vagy csökkenhet.

A vagyon vizsgálata történhet

 • A vagyonrészek konkrét megjelenési formája és a gazdálkodásban betöltött szerepük szerint. Amikor a konkrét megjelenési formát vizsgáljuk, akkor eszközökről beszélünk (pl. autó, készpénz, épület stb.)
 • A vagyon származása szerint. Amikor a vagyonelemek származását vizsgáljuk, akkor forrásokról beszélünk

Eszközök lehetnek

1. befektetett eszközök, ezek hosszú távon szolgálják a vállalkozást (egy éven túl)

 • Immateriális javak vagyis nem anyagi javak pl. szellemi termék (amikor kifejlesztenek egy szoftvert) vagy cégnél vagyoni jog, ezek mind értékesíthetőek
 • Tárgyi eszközök: ingatlanok (épület, telek stb.), 50 eFt egyedi értéknél drágább műszaki berendezések, gépek, felszerelések és járművek, illetve a beruházások (olyan tevékenység, amelynek célja valamely tárgyi eszköz bővítése, korszerűsítése pl. plussz emelet ráépítése az épületre stb.)
 • Befektetett pénzügyi eszközök: hosszú lejáratú értékpapírok, hosszú lejáratú bankbetétek, hosszú lejáratú állampapírok

2. forgóeszközök, amik rövidtávon szolgálják a vállalkozást (egy éven belül)

 • Készletek: kereskedelemben az árukészlet
 • Követelések: jellemző a nagykereskedelemnél, amikor az áru szállítása már megtörtént, de a pénzügyi teljesítés, később következik (pl. átutalás esetén stb.)
 • Rövid lejáratú értékpapírok
 • Pénzeszközök, amivel az adott cég gazdálkodhat (pénztárban, folyószámlán lévő pénz)

Források lehetnek

1. saját tőke

 • Jegyzett tőke, aminek a nagyságát a cégbíróságon be kell jegyeztetni (pl. Rt-nél 20 MFt, Kft-nél 3 MFt)
 • Tőketartalék: a vállalkozás vagyonába kerül véglegesen, de nem kell a cégbíróságon bejegyeztetni (pl. ha a 100 eFt tőkerészen kívül a tag bead egy gépjárművet is stb.)
 • Eredménytartalék: az előző évek felhalmozott mérleg szerinti eredménye, amit a tulajdonosok nem osztottak szét, hanem bent hagyják a cégben
 • Mérleg szerinti eredmény: az adóval és az osztalékkal csökkentett eredmény

2. céltartalék

Olyan eredményrész, amit az adózás előtti eredményből az esetleges veszteségek fedezetére különítettek el

3. kötelezettségek

Hitelek és az egyéb rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek (beruházáshoz hosszú lejáratú hitel vagy kötelezettség, illetve beszerzéshez rövidtávú kötelezettség)Év végén a vállalkozások vagyonát meg kell állapítani.

A vagyon megállapításának eszközei

 • A leltár (pl. készletek, tárgyi eszközök stb.)
 • Mérleg készítés: nem minden vállalkozásnak kötelező, jogszabály írja elő a kötelezettek körét (árbevétel függvényében, illetve a kettős könyvvitelre kötelezetteknek kell mérleget készíteni, a kiskereskedelemben általában nem)