A vállalkozás folyamatos működtetéséhez az anyagi eszközökön túl pénzre is szükség van. A finanszírozás nem más, mint az indításhoz és folyamatos működéshez szükséges pénzmennyiség biztosítása.
A finanszírozás történhet saját forrásból vagy idegen forrásból.

Saját forrásból történő finanszírozás

 • Társas vállalkozásnál saját forrás: a jegyzett tőke, a tőketartalék, az eredménytartalék és a mérleg szerinti eredmény
 • Egyéni vállalkozó esetében saját forrás a vállalkozó saját pénze, vagyona

A vállalkozások önfinanszírozók: ez azt jelenti, hogy a vagyonukból vagy a kereskedés eredményéből fizetik a vállalkozás kiadásait. Az önfinanszírozás azt is jelenti, hogy a vállalkozónak legyenek olyan vagyontárgyai, amelyek bármikor és könnyen pénzzé tehetőek, azaz mobilizálhatók (pl. gépjármű, kötvények stb.)

Idegen forrásból történő finanszírozások: leggyakoribb formája a hitel

 • Lehet hosszú lejáratú, ez a beruházási hitel. Vizsgálni kell a beruházás nagyságát, a beruházással elérhető többlet eredményt és a megtérülési időt. A beruházás értéke az ÁFA nélküli bekerülési érték.
  Mutatószámai: a megtérülési idő és a beruházáshoz kapcsolódó eredmény (hozam)
  Megtérülési idő = beruházás értéke (Ft) / várható eredmény (Ft) = Ft/év
  Hozam = (várható eredmény / beruházás értéke) * 100%
 • Rövid lejáratú vagy forgóeszköz hitel, amit általában áruvásárlásra vesznek igénybe

Hiteleket a kereskedelmi bankoktól lehet igényelni, a hitelnyújtás feltételei bankonként változnak.

A hitelezés menete:

 • Hitelkérelem beadása a kiválasztott bankhoz, amihez csatolni kell egy üzleti tervet (az üzleti terv tartalmazza: a vállalkozás adatait, tevékenységét, a marketing tervet, a működési tervet, a szükséges tőke meghatározását, kockázatbecslést, pénzügyi tervet)
 • A hitelbírálat
 • Pozitív elbírálás esetén a hitelszerződés megkötése, ahol rögzítik az engedélyezett hitelkeret nagyságát, a lejárati időt, a kamatokat és a bank egyéb költségeit, a törlesztő részlet nagyságát és gyakoriságát, a garanciális feltételeket (jelzálog stb.)
 • Ezután kerül sor az engedélyezett hitelkeret folyósítása

Idegen forrásból történő finanszírozási lehetőségek még:

 • Nagy vállalkozások esetében kötvény kibocsátás (pl. részvénytársaság)
 • Részvényjegyzés (alaptőke emelés)
 • Kölcsön más gazdálkodó szervezettől (pl. nagykereskedelemnek a leszállított áru ellenértékét csak három hónap múlva kell fizetnie a kiskereskedőnek)
 • Vissza nem térítendő állami támogatás
 • Pályázati lehetőségek (valamennyi önrésznek kell lenni)
 • Kisvállalkozásoknak vannak mikro- és középhitelek
 • Széchenyi kártya
 • Lízing: beruházási javak, tartós fogyasztási cikkek használatba adása 365 napnál hosszabb időtartamra díj ellenében. Legelterjedtebb formája a pénzügyi lízing: hosszú lejáratú, a lízing tárgyát a lízingelő választja ki, a lejárati idő végén megvásárolható.

A lízing előnye: nem kell várni, rugalmas, a lízingelt tárgy azonnal termelni kezd (nem telnek el hetek, mint a hitelkérelem beadása és a vásárlás között).
Hátránya: drága, a használat során keletkező költségeket a lízingelő viseli, ha nem teljesíti a fizetési kötelezettségét a lízingelt tárgyat rögtön vissza is veszik.

Pénzforgalom

A pénz állandó mozgásban van, ez történhet:

 • Készpénzben
 • Készpénz nélkül (átutalás, bankkártya stb.)

A vállalkozás gazdasági értékelése során nagyon fontos a fizetőképesség, vagyis a likviditás milyensége. A fizetőképesség azt jelenti, hogy a vállalkozás mindig rendelkezik annyi pénzzel vagy mobilizálható vagyonnal, hogy a fizetési kötelezettségeit teljesíteni tudja. Amennyiben huzamosabb időn keresztül nem felel meg ennek a követelménynek, a vállalkozás fizetésképtelenné válik.

A fizetésképtelenség feloldható csődeljárással:

 • Ezt kérheti a vállalkozó önmaga ellen, ez az öncsőd
 • Kérhetik a hitelezői a cégbíróságtól

Amennyiben a csődeljárás eredménytelen, a cégbíróság felszámolási eljárást indít. A felszámolás során a vállalkozás vagyonát értékesítik és a jogszabályban meghatározott sorrendben elégítik ki a hitelezőket (első helyen áll a dolgozók munkabérének kifizetése).