Magyarországon a fogyasztói érdekvédelmet a Magyar Állam szabályozza közvetlen vagy közvetett eszközök útján.

A fogyasztói érdekvédelem közvetlen eszközei

 • szavatosság
 • jótállás
 • termékfelelősség

Szavatosság

Azt jelenti, hogy az áru az eladás pillanatában kifogástalan, hibátlan. A szavatosságot a forgalomba hozó biztosítja, a szavatosság minden árura kiterjed, az áruk jellegétől függően 1 naptól 2 évig terjedhet.

A szavatosság keretén belül tehető boltvezetői intézkedések

 • az árut megjavíttathatja
 • a hibával arányos ármérséklést adhat
 • az árut kicserélheti
 • az áru ellenértékét visszafizetheti
 • a vevőt a választás jogában befolyásolni nem szabad!

Jótállás

A gyártó biztosítja, csak a nagy értékű, tartós fogyasztási cikkekre terjed ki. A jótállás azt jelenti, hogy az áru egy meghatározott ideig rendeltetésszerűen működik. Legkisebb kötelező mértéke 12 hónap, de a gyártó hosszabb időtartamot is vállalhat.

Boltvezetői intézkedések a jótállás keretein belül

 • a vásárlástól számított 3 napon belül, meghibásodás esetén az árut ki kell cserélni
 • 3 napon túli, de 1 éven belüli meghibásodás esetén az árut meg kell javíttatni. A javítást 8 napon belül kell elvégezni, ha ez eléri, vagy meghaladja a 15 napot, akkor cserekészüléket kell biztosítani.
 • Ha egy éven belül 5 esetben már javították az árut, a 6. meghibásodásnál az árut ki kell cserélni.

Termékfelelősség

Az Európai Unióban nincs jótállás és szavatosság, csak termékfelelősség, ezt Magyarországon is 5 éven belül bevezetésre kerül.
A termékfelelősség az áruhibával kapcsolatos teljes felelősséget jelenti, kétféle változata a

 • korlátozott termékfelelősség: csak a fogyasztási cikkekre és csak a fogyasztókat érintő károkra, sérülésekre terjed ki (pl. nem terjed ki a környezetben okozott károkért stb.)
 • korlátlan termékfelelősség: azt jelenti, hogy a gyártó felelős a terméke hibájából származó mindennemű kárért.