A fogyasztók jogai


A magyar fogyasztó védelmét a jog több ága is tartalmazza: 1. Polgár jog
2. Kereskedelmi jog
3. Büntető jog
4. Szabálysértési jog
5. Közigazgatási jogA fogyasztóvédelem ellenőrzése kiterjed számos területre: 1. kereskedelmi, szolgáltató egységek működése
2. üzleti feliratok megléte
3. árutájékoztatás szabályszerűsége
4. mérésügyi előírások érvényesülése
5. környezetvédelmi szabályok betartása
6. a reklámozás szabályainak betartása

A fogyasztó érdekvédelem feladata

A fogyasztói érdekvédelem feladata, hogy megvédje a fogyasztók biztonságát, gazdasági érdekeit a gyártók, kereskedők erőfölényével szemben.

Fogyasztóvédelmi Szövetségek Nemzetközi Szervezetének meghatározása szerint a fogyaszóknak joga van a következőkhöz:

 1. az alapvető szükségletekhez: olyan fogyasztási cikkekhez és szolgáltatásokhoz való jog, amelynek a túlélést biztosítják.
 2. a biztonsághoz: az életre és egészséges veszélyes árucikkek elleni védelem joga.
 3. a tájékoztatáshoz: a tisztességtelen és félrevezető hirdetés címkézés elleni védelem.
 4. a választáshoz: a versenyképes áru fogyasztási cikkekhez és szolgáltatáshoz való jog
 5. a képviselethez: a fogyasztói érdekek érvényesítéséhez való jog.
 6. a kártérítéshez: a rossz minőségű fogyasztói cikkek és nem megfelelő szolgáltatások ellentételezéséhez való jog.
 7. az oktatáshoz: a megfelelő tudás és gyakorlat megszerzéséhez való jog.
 8. az egészséges környezethez: félelem- és veszélymentes környezethez való jog.

A fogyasztóknak mindenekelőtt joga van a biztonságos termékekhez, szolgáltatásokhoz. A termékbiztonság megteremtéséért közösen felelnek:

 1. gyártók
 2. importőrök
 3. kereskedők
 4. szolgáltatók

 

Minőségtanúsítás a vásárlók számára

Korunk kereskedelmére jellemző, hogy kizárólag a csomagoláson feltüntetett információkra van utalva. Ezért alapvető szabály, hogy a vásárlók számára adott minőségtanúsítás legyen:

 1. egyszerű közérthető
 2. pontos információt tartalmazó
 3. jól látható, olvasható méretű.

A minőségi jel kifejezi, hogy az áru minősége megfelel-e a szabvány által előírt követelményeknek.
A minőségi bizonyítvány a tartós fogyasztási cikkekhez csatolt tanúsítvány, amelyben a felhasználás szempontjaiból lényeges tulajdonságokról, jellemzőkről egyértelmű műszaki adatokkal tájékoztatnak.

Minőségtanúsítás a kereskedelem számára
Ha az áru ömlesztve kerül forgalomba, vagy a termék csomagolás nem teszi lehetővé az egyedi minőségtanúsítás feltüntetését, úgy a kereskedelem számára azt külön jelezni kell. A kereskedelem számára történő minőségtanúsítás szállítólevélen, számlán, vagy a szerződésben tájékoztat a szállított áru minőségéről.

Tájékoztatás és információ, megkülönböztető minőség jelek.

A termelők számás módszerrel igyekeznek felkelteni a vásárlási kedvet. Ezek között jelentős szerepük van a tájékoztató és információt közlő, valamint a megkülönböztető minőségi jelnek.

Használati kezelési útmutató
A termék használatára, kezelési módjára vonatkozó, felelősséggel adott tájékoztatás. A fogyasztók érdekeinek védelmében a használati-kezelési útmutató adása kötelező.

Műszaki leírás
A háztartási gépekhez, műszaki cikkekhez csatolt irat. Tartalmazza a terméktípus főbb jellemzőit, a használat, a kezelés helye módját.

Kiváló Áruk Fóruma (KÁF)
Magyarországon 1967-ben szervezték meg a belkereskedelmi forgalomba kerülők áruk minősítésére a Kiváló Áruk Fórumát. A kiválónak minősített áruk megkülönböztetésére egységes háromszög embléma szolgál.

Védjegy
Olyan megjelölés, amely az egyes árut a többi, hasonló terméktől egyértelműen megkülönbözteti. A kereskedelmi gyakorlatban gyakran az idegen származású márkás áru elnevezést használják.
A védjegynek származást jelző minőséget karbantáló és keresletet növelő funkciója van. A védjegyzett áruk kiváló minőségével és széleskörű  piaci forgalmazásával tűnik ki a csoportjába tartozó többi termék közül. 
A védjegy lehet:

 1. ábra ( az ábra és az áruk között felismerhető kapcsolat legyen)
 2. szóvédjegy (pl.: vállalt neve család neve, fantázianév stb.)
 3. kombinált védjegy (szóból és ábrából áll)
 4. három dimenziós védjegy (más néven hangvédjegy)

A csak számokból vagy betűkből álló védjegyzést a olyan termékeknél használják, melyek régen így váltak ismerté a piacon.
A védjegyet a hivatalos védjegy bejelentés után meghatározott ideig törvény védi. 
A márkahamisítók megfékezésére a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (CCI) kezdeményezésére Londonban létrehozták a hamisítókkal foglalkozó irodát.

Összehasonlító árucímke
Az összehasonlító árucímke azt mutatja meg, hogy a termék a fogyasztó szempontjából lényeges kívánalmaknak milyen szinten felel meg. A tájékoztató címkézési rendszer eltér a többi minőségtanúsító módszertől. Nem rangsorolja az árut, de szavatol egy konkrét minőségi szintet.
Hazánkban a KERMi minőségellenőrző intézet dolgozta ki és vezette be elnevezése Kermi tanúsító címke. A KERMI Kft által bevezetett megkülönböztető minőségi jel. Olyan árukon alkalmazzák, amelyek a tudományos és műszaki fejlődés eredményeként újat az eddiginél jobbat nyújtanak a fogyasztóknak.

Áruteszt
Az áruteszt az azonos rendeltetésű, de általában különböző gyártók által előállított áruk tulajdonságait, azonos szempontok szerint értékelő bírálat ismertetés. A teszt angol eredetű szó jelentés próba, vizsga, vizsgálat.
Az áruteszt készítésére hazánkban akkreditált azaz hitelesen tanúsított laboratóriumok jogosultak. A tesztvizsgálatba csak az a termékcsoport vonható be, amelyen belül széles termékválaszték található, huzamos ideig kapható a piacon, és értékesítése országos terítéssel történik. 
A vizsgálandó jellemzők kiválasztásánál az az alapelv, hogy a termékeknek azokat a jellemzőit, és tulajdonságait határozzák meg, amelyek a minőségét döntően befolyásolják, a fogyasztó szempontjából elsődleges fontossággal bírnak valamint adott technikai felszereltség mellett meghatározásuk elvégezhető, és tetszés szerint ismételhető.

Tájékoztató címkék
A tájékoztató címkék jelzik, hogy pl. megvizsgált termékekről van szó, vagy az adott terméket valamilyen élelmiszeripari célra állították elő, vagy utal a termék keletkezési technológiájára, az alkalmazott tartóstási eljárásra, illetve hogy az adott termék megfelel az európai direktíváknak.

A áru iránti bizalmat erősítő címkék

 1. garantáltan egészséges gyümölcs
 2. Magyar Áruküldők Címkéje
 3. CE európai megfelelőség igazolási jelölés (a termék megfelel az Európai Közösségi Biztonsági előírásainak)
 4. EU mennyiségi előírásainak teljesítését tanúsító jel
 5. az áru természetes anyagokból készült
 6. a termék csomagolásában részletes írásos tájékoztató található
 7. MEEI Magyar Elektronikai Ellenőrző Intézet jele
 8. KERMI szolgáltató Kft. minőségtanúsító jele
 9. hatósági tanúsítás jele
 10. az áru élelmiszerrel közvetlenül kapcsolatba kerülhet