A különböző szintű vezetők számos motivációs lehetőséggel élhetnek. A menedzsmenten és a körülményeken múlik, hogy egyes szituációkban melyiket alkalmazzák.

Pozitív motiváció

A pozitív motiváció erősíti a kívánt viselkedést. Ennek formái az elismerő tekintettől a feladat sikeres elvégzéséért adott szóbeli dicséreten át egészen a nagyobb felelősség felajánlásáig terjednek. A pozitív ösztönzés lehet anyagi és erkölcsi jellegű.
Az anyagi ösztönzés a munkabér és annak legkülönbözőbb kiegészítő formái a prémium, jutalom.
Az erkölcsi ösztönzők közül kiemeljük a következőket:

 • kevés odafigyelést igénylő rutinmunka biztosította könnyű életforma
 • jó viszony a munkatársakkal, jó munkahelyi légkör
 • a dolgozó jó érzése, hogy egy értékes válalkozásban vesz részt
 • a minőségi munka öröme
 • kilátás a szakmai tudás új elemeinek elsajátítására
 • kilátás előreléptetésre
 • szabad döntés a munkavégzésről
 • a hatalom birtoklása

A pozitív ösztönzők alkalmazásának lényeges feltétele, hogy a vezető jól ismerje a beosztottat. Ha ugyanis nem ismeri őket, nem tudja kiválasztani azokat a motivációs eszközöket, amelyekkel az elérendő cél irányába legjobban befolyásolhatja a beosztottakat.

A negatív motivációk

A negatív motivációk valamely nemkívánatos viselkedés következtében alkalmazott kellemetlen konzekvenciák. Céljuk rábírni az ember arra, hogy a jövőben mindent megtegyen e kellemetlen következmény elkerülésére. Módja lehet baráti kritika, bizalmas dorgálás, figyelmeztetés, feddés, megrovás, vagy akár áthelyezés alacsonyabb munkakörbe.
Szükség esetén kívánatos, hogy a menedzser mielőbb alkalmazza a negatív motivációt, mert ellenkező esetben:

 • demoralizálja a többi beosztottat
 • más hasonló esetekben nehéz hatékonyan fellépni
 • irritálja a menedzsertársakat
 • alááshatja a tekintélyt
 • kárt okoz a vállalkozásnak

A menezdserek egy része ennek ellenére sem szívesen veszi igénybe a negatív motiváció eszközeit.

A dolgozók helyes ösztönzése

Minden vezető célja és feladat, hogy beosztottai motiválva legyenek a vállalkozás tevékenységével összecsengő munkavégzésre. Ez összetett nehéz feladat, nem is mindig sikerül megoldani. A gazdálkodó szervezeteknél a következő tényezők utalnak arra, ha a dolgozók nincsenek kellően motiválva:

 • csökken az árbevétel
 • az üzleti partnerek gyakran panaszkodnak
 • sok hiányzás
 • a személyi állomány gyakran cserélődik
 • elzárkóznak a változásoktól
 • ellentétek dúlnak a beosztottak és menedzserek között

A dolgozók ösztönzési módszereinek tökéletesítésekor az alábbiakat vélszerű figyelembe venni:

 • a munkatásak érezzék, hogy a menedzsment törődik velük, figyeli és elősegíti szakmai fejlődésüket Az új dolgozókat be kell mutatni a munkatársaknak
 • a gazdasági tevékenységet csak tartós érdeklődéssel lehet jól végezni. A menedzsment dolga, hogy ezt az érdeklődést fenntartsa
 • a menedzsernek fel kell hívnia a dolgozók figyelmét arra, hogy az általuk végzett munka hiányosságai, hibái hogyan hatnak a szervezet munkájára egészére
 • az azonosulás érdekében a menedzsment minden dolgozóval közölje elvárásait, mert a dolgozók csak akkor tudnak alkalmazkodni a követelményekhez, ha ismerik azokat
 • a menedzsment hatáskör-átruházással bővítheti a dolgozók önbizalmát
 • a menedzsment használjon ki minden lehetőséget az elismerés kifejezésére
 • fizetésemelésnél az automatikus előreléptetés nem hat ösztönzőleg, természetesnek veszik.
 • a menedzsment kapcsolja össze az erkölcsi ösztönzőket az anyagi ösztönzőkkel.