Az emberi cselekvést több tényező mozgatja: értékek, érdekek, kényszerek, beidegződések és különböző ösztönök.
A menedzsmentnek alkalmazottaik magatartását ösztönzők alkalmazásával kell befolyásolni.
Olyan környezetet kell teremteni, amely a beosztottakat a vezető cvéljaival megegyező magatartásra ösztönzi.
Több motivációs elmélt is született, amelyek hasonló eredményt mutatnak: az emberek azért dolgoznak, mert valamiféle jutalmat várnak. Akkor dolgoznak keményebben ha elképzelésük szerint a jutalom valószínűsége vagy nagysága munkájuk mennyiségének vagy minőségének figyelembevételével növekszik.


Az emberek nagyra becsülik a jó munkakörülményeket, a biztonságos munkahelyet, a kellemes munkahelyi légkört, az előrehaladási lehetőséget.
A legfontosabb elégeddségi elmélet a Maslow-féle szükségletpiramis.

 


Melynek legfontosabb tézisei a következők:

  • az emberi motiváció mögött szükségletkielégítési szándék húzódik meg
  • ha egy szükséglet kielégítést nyer, a következő szükséglet merül fel igényként
  • az emberi szükségletek hierarchikus formában szervezhetők

A legalacsonyabb szinten a fiziológiai szükségletek helyezkednek el, amelyek az élethez szükségesek. A következő szinten a biztonság iránti szükséglet jelenik meg, amelyet a megnevezett fiziológiai szint stabilizálási igényét jelentik. A harmadik szinten a közösség iránti szükségletek a valahova tartozás iránti vágyat jelentik. Az önmegvalósítási szükséglet az egyén teljes megvalósítására utalnak.
Az elmélet a vezető számára elsősorban arra hívja fel a figyelmet, hogy a beosztottak szükségletei igen eltérőek, és többletteljesítmény elérésére csak akkor bíztathatók, ha a vezető ismeri egyénenként a szükségletkielégítés adott fokát és módját a megfelelő motivációs eszköz felhasználásával.
A gazdálkodó szervezetekben a motivációs folyamat megszervezésénél a következőket célszerű figyelembe venni:

  • értékelni kell a dolgozók szakképzettségét, képességeit, igényeit és törekvéseit
  • tudatosítani kell, hogy a vállalkozás dolgozóinak teljesíítése milyen összefüggésben van a fogyasztók elvárásaival
  • a feladatokat úgy kell meghatározni, hogy azok lehetőséget nyújtsanak az önellenőrzésre
  • ösztönző bérezési rendszert kell kialakítani
  • el kell készíteni a dolgozók időszakos minősítését, annak érdekében, hogy fejlődésük irányát maguk és a  menedzsment is korrigálni tudja
  • meg kell határozni a béren kívüli motivációs eszközöket, alkalmazásuk feltételeit és módját.