{autotoc}

Az emberek tevékenységének közvetlen irányítása a szervezet céljainak elérése érdekében a vezető és beosztottjai személyes kapcsolatot igényel. E személyes kapcsolatban kell a vezetőnek a feladatok végrehajtásának tartalmáról és módjáról dönteni, majd a munkatársakkal megoldatni.

A szervezet hatékonyságának egyik meghatározója az emberi tényező. A szervezeti feladatokat az ott dolgozó emberekkel  lehet végrehajtatni.

Az emberi viselkedést meghatározó tényezők

Az emberi viselkedést alapvetően

 • a képességek
 • a személyiség
 • a hiedelmek
 • az értékek
 • az attitűdök
 • a tanulás
 • a személyi percepció
 • az attribúció
 • a társas befolyásolás határozzák meg.

A képességek

Minden munkához sokféle képességre, készségre és tudásra van szükség. A képességek két nagy csoportba sorolhatók:

 1. szellemi képességek
 2. fizikai képességek

A készség speciális képesség, amely gyakorlással megszerezhető.
A vezetőnek arra kell törekednie, hogy a céljaiknak leginkább megfelelő képességű embereket válasszák ki.
A képességeket képességmérő tesztekkel, felvételi vizsgával lehet mérni.

A személyiség

Az emberek viselkedése, gondolkodása, érzelme eltérő. A személyiség határozza meg, hogyan reagálunk másokra, és hogyan lépünk egymással kapcsolatba. A személyiség ismerete fontos eszköz a vezető kezében a munkatársak jövőbeni teljesítményének, viselkedésének előrejelzésében.

A hiedelmek

Ha hiszünk valamiben, az következményeiben olyan. mintha igaz volna. Mindennapos cselekvéseink, döntéseink, választásaink mozgatórugói sok esetben hiedelmek. Ezek egy részét készen attól a környezettől kapjuk, amelybe beleszületünk, de származhatnak tanulmányainkból, neveltetésünkből, régi élményekből is.

Az értékek

Értékekről, alapvető meggyőződésekről akkor beszlhetünk, ha választási helyezetbe kerülve rendre ugyanazokat a célokat és állapotokat részesítjük előnyben. Általunk határozódik meg, mi tartunk jónak és fontosnak az életben, mit tartunk követére érdemesnek. Az értékek nem feltétlenül racionálisak, bár sajátunka mindig annak tartjuk.

Az attitűdök

Magunkhoz és bennünkbet körülvevő világhoz való viszonyolásunkat attitűdöknek nevezzük.
Az attitűdök szerepe különböző:

 • énvédő attitűdök - egyes attitűdök segítenek leküzdeni a negítav érzéseket
 • értékkifejező attitűdök - valamihez való viszonyulásunk tudajta másokkal mi mit tartunk értéknek.

A tanulás

A legtöbb viselkedésünk tanult. A tanulás eredményeként fejlődnek ki hiedelmeink, értékeink, attitűdjeink is. Tanulásról akkor beszélünk, amikor tapasztalataink eredményeként a magatartás viszonylag tartós változása következik be. Nem minden tapasztalat eredményezi a magatartás megváltozását, és nem minden magatartásváltozás tanulás eredménye.

A személyi percepció

Az emberi kapcsolatokban arra törekszünk, hogy minél pontosabb képet alkossunk másokról, ismerőseinktől, beosztott munkatársainkról, vezetőinkről. Ennek elsősorban az a pszichológiai magyarázat, hogy meg kívánjuk jósolni mások reakcióit, hogy ahhoz viszonyulni tudjunk.
Az emberek megismerésénél az információkat a fizikai tulajdonságokból, a megnyilvánulásokból, a viselkedésből, a kommunikációs jellemzőkből szerezzük.
A megismerés törvényszerűségei a következők:

 • az ember igyekszik a részeket egésszé szervezni
 • az emberek hajlamosak mások egyetlen pozitív vagy negatív tulajdonságának ismerete alapján feltételezni, hogy a többi tulajdonsága összhangban áll azzal
 • az észlelések nem azonos súllyal szerepelnek a végső benyomás kialakításában:
  • gyakran az első benyomás dönt valaki megítélésben
  • az ítélet az utolsó információ határozza meg
 • a vizsgálatok szerint a negatív információk nagyobb súllyal hatnak a megismerésben, mint a pozitív

Az attribúció

A racionális ember számára elképzelhetetlen, hogy valami ok nélkül történjen. Az ember törekszik megérteni, megfigyelni a dolgok mozgatórugóit. Az attribúció az a folyamat, amellyel más emberek viselkedését megmagyarázzuk.
A megismerés hibaforrása, hogy adott szituáció laírása, magyarázata személyenként más lehet.

A társas befolyásolás

Nézeteinkre, viselkedésünkre hat a környezet, a csoport, amelyben élünk. A társas befolyásolás lehetőségei a következők:

 • behódolás - a folyamatot a félelem, a büntetés elkerülése és a jutalom elérése motiválja.
 • azonosulás - a viselkedés ezen a szinten sem belső meggyőződésből fakad
 • belsővé tétel - a folyamat eredményeként a személy a kérdéses viselkedést, véleményt beépíti saját nézetrendszerébe.