A menedzsernek általában vannak besoztottai és vannak felettesei. A menedszer felel beoszottai tetteiért, főnöke felé beszámolási kötelezettsége van. Szakmai és sok esetben anyagi előmenetele munkájuk hatékonyságától főnökei elismerésétől függ.A menedzsmenten belüli szervezett munka fontos feltétel a feladat, hatáskor és felelősség pontos és egyértelmű leírása, elhatárolása. A menedzserenek is pontosan ismernie kell, milyen feladatok vannak a szervezetén belül, és azokat mikor kell elvégeznie. A feladatok végrehajtása pedig megfelelő hatáskört igényel. A hatáskör intézkedési jogosultság. A hatáskör a rendszer a vállalkozások irányítási rendszerének egy alapvető kérdése. 
Ettől függ a menedzsmenti szintek munkamegosztása döntéshozatalban és részvétele az iránításban.
A menedzserek közötti viszony meghatározásákor meg kell jelölni azokat az ügyeket, amelyekben egyes menedzserek önállóan jogosultak dönteni.
A hatáskörök hiánya a felsőbb és az alsóbb vezetők között káros jelenségeket idézhet elő.
Megzavarhatja a tervszerű munkát.
A menedzser felelős a csoportja tevékenységéért és saját munkájáért. Afeladatkör behatárolja a felelősséget, a hatáskör pedig a feladatok teljesítését biztosítja, így e három kategóriának a szervezeten belül fednie kell egymást.


Amennyiben a felelősség nagyobb, mint a hatáskör, akkor a vezetőt azért is felelősségre lehet vonni, amihez nem tartozik elég intézkedési jogosultsággal.