Az 1960-as években megjelent a kontingenciairányzat, melynek megközelítése szerint a vezetésnek nincs egyetlen legjobb útja, illetve a vezetés különböző módszerei eltérő körülmények között különbözőképpen hatékonyak. Azt azonban leszögezhetjük, hogy az igazán jó menedzsernek képesnek kell lenni arra, hogy különböző körülmények között különbözőképpen, de minden szempontból a legoptimálisabban viselkedjen. 
Ehhez vezetői készségek szükségesek:

  • jó emlékezőképesség - hosszabb idő elteltével is emlékszik a lényeges részletekre
  • jó időgazdálkodás - képes felmérni, hogy egy-egy feladat elvégzése mennyi időt vesz igénybe
  • szervezőkészség - hatékonyan tudja megszervezni a saját és beosztottai munkáját
  • tárgyalókészség - alapvető tulajdonság
  • felelősségvállalási készség - tudja, hogy az által végzett és a mások által végeztetett munkáért felelős
  • innovációs készség - nyitott a változásokra, és mérlegelni tudja, hogy melyik változás szükséges a fejlődéshez
  • példamutatás - csak az követelheti a beosztottaitól, amit saját magától is elvár, ezt a példát kell mutatnia
  • megértés - minden tisztességes emberi magatartással szemben megértőnek kell lennie
  • korrektség - nem lehet úgy tekintélyt tartani, illetve irányítani, ha a beosztottak kétkedve fogadják bejelentéseit
  • kiegyensúlyozott magatartás - igyekszik a bosszúságát, de az örömét is mederben tartani