Kereskedelemmel szembeni elvárások

 • Legyen az igényeknek megfelelő számú bolt
 • A boltok telepítése olyan legyen, hogy a vásárlók igényeit maximálisan ki tudja elégíteni
 • Mind hazai, mind külföldi forrásból kellő választékú és minőségű áru álljon rendelkezésre
 • A kereskedelem legyen rugalmas, a változásokhoz és az igényekhez igazodjon

A bolttal szembeni elvárások

 • Legyen közel a lakhelyünkhöz
 • Jól megközelíthető legyen
 • Legyen parkolási lehetőség
 • A bolt külső és belső képe a vásárló számára kellemes legyen
 • Legyen a bolt jól áttekinthető
 • Ne legyen zsúfolt
 • Legyen jó a belső közlekedés
 • Legyen megfelelő a bolt világítása
 • Legyen jó a bolton belüli tájékoztatás
 • Elegendő számú pénztár álljon rendelkezésre
 • Elegendő számú, a vásárlást segítő eszköz álljon rendelkezésre (kosár, kocsi)
 • A bolt (és az alkalmazottak) tisztasága

A boltvezetői munka hatása az eredményre

A boltvezető felel mindenért, ami az üzletben történik, akár alkalmazott, akár ő maga a tulajdonos.
Ennek következtében a feladatai és az elvárások vele szemben a következők

 • Legyen felkészült szakmailag
 • Ismerje a boltját
 • Vizsgálja a költségeket, a forgalmat, és az eredményt
 • Rugalmasan alakítsa a bolti munkát (létszámot lehet megtakarítani)
 • Legyen jó árubeszerző. Ha van külön anyagbeszerző, azt irányítsa megfelelően
 • Legyen jó szervező készsége (a bolton belüli munkában és a bolt – vásárló közötti kapcsolat alakításában is)
 • A forgalom növelése (akció, reklám stb.)
 • Az árrés-tömeg növelése (minden, amivel a forgalmat növelni lehet)
 • Műszaki fejlesztésről gondoskodjon (az elavult gépeknek magas a javítási költsége, célszerűbb korszerűsíteni a lehetőségekhez mérten)

Az eladóval szembeni elvárások

 • Magas szintű áruismeret
 • Ápolt külső, tisztaság
 • Érthető beszéd
 • Udvariasság
 • Segítőkészség
 • Stb.

Az eladó hogyan tudja segíteni az árubeszerzői munkát

 • Ismeri a árukészletet
 • Rendszeresen találkozik a vásárlókkal, és információkat gyűjt tőlük
 • Takarítás és árufeltöltés közben látja, hogy milyen árucikkek hiányoznak
 • A vásárlók igényeikkel az eladóhoz fordulnak (sokszor a konkrét megrendelés kérésével)
 • A megrendelési idő előtt összeírja a hiányzó árukat
 • Látja, hogy melyik áru fogy gyorsan
 • Azt is látja, hogy mi az, ami nem keresett áru
 • Tapasztalatairól, észrevételeiről tájékoztatja a boltvezetőt, aki a megrendelések során ezeket figyelembe veszi