A menedzserektől elvárják, hogy hatékony és jó stílusú író legyen. 
Az írásos közlés formáihoz tartoznak:

 • a feljegyzések
 • a levelek
 • a tárgyalásról készült emlékeztetők
 • a javaslatok
 • a jelentések

Az írott kommunikáció előnye, hogy az információkat a címzett megtarthatja, később tetszés szerint tanulmányozhatja és bizonyító ereje is van. Hártánya ugyanakkor, hogy lassú és nincs lehetőség az azonnali válaszra. Az írásbeli kommunikácót általában akkor célszerű alkalmazni, ha a nemedzsment el akarja kerülni a személyes találkozást.
A menedzsernek sok idejét veszi igénybe az írásbeli kommunikáció, ezért ha az szeretné elérni, hogy leveleit elolvassák, úgy járjanak el, ahogyan ő szeretné, olvasható, pontos, lényegre törő írásokat kell kiadnia kezéből.
Az írásbeli kommunikációt hatékonyabbá lehet tenni:

 • az írás a tejedelemtől függetlenül a fő gondolatokra összpontosítson
 • mondatszerkesztése legyen egyszerű
 • az írás nem tartalmazzon szükségtelen és magyar nyelvben is jól kifejezhető idegen szavakat
 • az írás szakkifejezéseket csak akkor tartalmazzon ha címzettje tisztában van azok jelentésével
 • a rutinlevelekben alkalmazhatók a levélminték
 • az írás stílusa legyen barátságos, közvetlen, könnyed
 • ügyelni kell a helyesírásra és a vonzó külalakra
 • ha az ügy telefonon is elintézhető akkor levél helyett ezt a megoldást célszerű választani