A szerződés két vagy több fél között létrejött írásos megállapodás.

Szerződés lehet

 • Adásvételi szerződés
 • Szállítási szerződés
 • Bérleti szerződés
 • Bizományosi szerződés
 • Munkaszerződés

A szerződések formai szabályai

 • Ceruzával nem készíthető, lehet írógéppel, számítógéppel vagy kézzel (tollal) írt
 • Mindig több példányban készül, a példányszámot a mindenkori igények határozzák meg (pl. ha hiteligényléshez is mellékelni kell stb.)

Adásvételi (vagy raktári) szerződés tartalma

 • A szerződő felek megnevezése és azonosító adatai (adószám, számlaszám, székhely, ha a szerződés telephelyre vonatkozik, akkor a telephely címe is, telefonszám)
 • A szerződés tárgya: milyen áruk eladására – átvételére kerül sor (általában a szerződéskötést azonnal vagy rövid időn belül követi a teljesítés)
 • A szállítás feltételei: ki, mikor, hova és meddig szállít (kapuig vagy be a raktárba). A szállító felelőssége a megjelölt helyig terjed.
 • Fizetési feltételek rögzítése (készpénz, átutalás)
 • Garanciális feltételek rögzítése (pl. késedelmes teljesítés esetén kötbér stb.)
 • Az illetékes bíróság megjelölése (pl. debreceni szállító, a cél Szekszárd, a szerződés megkötésekor megegyeznek a felek, hogyha perre kerülne a sor, melyik bírósághoz fordulnak)

Szállítási szerződés

 • Tartalma megegyezik az adásvételi szerződés tartalmával
 • A szerződéskötés és a teljesítés között hosszú idő telik el, lehet akár fél év vagy több is (pl. a cukorgyárral a kiskereskedő szerződést köt már előre a következő évre)

Bérleti szerződés

 • Ingatlanok bérlésére vonatkozik
 • Tárgya: a bérelni kívánt ingatlan megnevezése és jellemző adatainak részletes felsorolása
 • Meg kell határozni a bérlemény alapterületét, felszereltségét
 • Rögzíteni kell a felújítási, karbantartási kötelezettségeket
 • Rögzíteni kell a bérleti díj összegét, érvényességi idejét, illetve a módosítás feltételeit
 • Meg kell állapodni, hogy ki a költségviselő, vagy ki fizeti a rezsit

Bizományosi szerződés

 • Tárgya: azok a termékek, melyeket a bolt bizományba átvesz
 • A bizományba átvett áruk nem képezik a bolt saját tulajdonát, így fizetni sem kell érte
 • Az eladott termékek ellenértékével kell a szerződésben meghatározott időközönként elszámolni
 • A bizományosi tevékenységért a bolt jutalékot kap (pl. könyv, cigi, újságárusítás)