A konfliktus összeütközést, összecsapást jelent. A társas együttlét során, amikor két ember kapcsolatban van egymással, keletkezhet konfliktus, vagyis a társas kapcsolat mintegy magában hordozza a konfliktus lehetőségét. Konfliktus akkor jön létre, ha az emberek valamilyen kérdésben ellentétes véleményen vannak.
A konfliktus jelentős része a munkahelyen keletkezik akkor, amikor az alkalmazottak nem osztják egymás, a menedzser vagy más szervezeti egységek dolgozóinak véleményét. A konfliktusok teljes elkerülése a szervezeten belül lehetetlen, megjelenésével állandóan számolni kell.
A konfliktusok sikeres megoldásának lépései:

 • a konfliktus létének tudomásulvétele
 • a konfliktusok felismerésének képessége
 • a konfliktusok okainak feltárása
 • a konfliktus megoldása

A konfliktus helyzet biztos tünete a szervezet összhangjának, teljesítményének romlása.
A menedzser számára nem elegendő, hogy felismerje az emberei közötti konfliktusokat. Meg kell találnia a konfliktusok mögött húzódó okokat.
A konfliktusok általában személyes gondokra, sikertelenségre vezethetők vissza.
Ilyen okok lehetnek:

 • ellenszenv kialakulása a munkatársak között.
 • a versenyhelyzet és teljesítménykényszer
 • a célok különbözősége, összehangolatlansága
 • rejtett célok, eltérő ambíciók
 • félelem a kényelem elvesztése miatt

A konfliktusok egy része nyilvánvalóvá válik, kezelésük könnyebb, más részük a felszín alatt lappang.
Nem szükségszerűen káros minden konfliktus. A nézetkülönbségek sokszor növelik a dolgozók kreativitását.
A konfliktusok kezelésének legjobb módja a megelőzése. Ez részben a csoporton belüli együttműködés és bizalom elősegítésével, részben az egyéni érdekek ütközésének megakadályozásával valósítható meg. 
Alkalmazhatjuk a következő konfliktuskezelési stratégiákat is:

 • az elkerülés során nem erőltethető a saját cél
 • alkalmazkodás esetén sem erőltethető a saját cél, viszont együtt kell működni mások céljainak elérése érdekében
 • versengés során erőteljesen kell törekedni a saját célok elérésére
 • együttműködés során elfogadható a másik fél érdeke, de érvényt kell szerezni a saját érdekeknek is
 • kompromisszumkeresés során a másik fél céljaiból úgy kell "lefaragni", hogy a saját érdekeinkből is feladunk