Azok a körülmények, melyek között az árucsere zajlik, továbbá azok az eszközök, melyekkel az árucserét végzik.Az árucseréhez a bolti kereskedelem esetében elsősorban épületre van szükség, ami lehet saját vagy bérelt, lehet egy lakóházon belül kialakítva, vagy különálló épület is.

Az épület részei

 1. bejárat: ez szolgálja a vásárlók közlekedését, itt helyezkedik el a cégtábla, a különböző tájékoztató feliratok, elsősorban a nyitva tartásra vonatkozóan
 2. kirakat: több célt is szolgálhat
  • tájékoztat a forgalmazott áruk köréről, az áraikról
  • reklám értéke van
  • befolyásolja a városképet
 3. korszerű bevásárlóközpontokban van a vásárlók beléptetését szolgáló tér, itt helyezkednek el a bevásárlókocsik, kosarak
 4. árusító vagy eladótér
  • itt helyezik el az árukat
  • itt mozognak a vásárlók
  • az eladók és pénztárosok munkahelye
 5. raktárak: az áru tárolására szolgálnak
 6. üzemi helyiségek
  • áru fogadótér, ami az épület hátsó részén kialakított külön helyiség, innen nyílik a raktár és az eladótér. Kialakításánál figyelembe kell venni az élelmiszer biztonsági és higiéniai előírásokat (HACCP rendszer), miszerint ugyanazon a bejáraton keresztül nem szállítható a tej és tejkészítmény, hús és húsárú, kenyér és péksütemény, földes áru stb.
  • áru előkészítő és csomagolótér: itt végzik azokat a munkaműveleteket, melyekkel a szállítói csomagolásból fogyasztói csomagolást készítenek (pl. baromfi félék szétcsomagolása), a felvágottak szeletelése is itt történik
  • szociális helyiségek: ide tartoznak az öltözők, mellékhelyiségek (mosdó, illemhely, zuhanyzó), étkező, pihenőszoba, kijelölt dohányzóhely stb.
  • iroda, esetleg irodák, ahol az adminisztrációs tevékenység történik

Üzemi helyiségek gépei és berendezései

A raktár berendezése

 • polcok, anyaguk általában fém vagy műanyag
 • a polcokon helyezik el a darabárut és a kisebb dobozokat
 • a súlyosabb, nagyobb csomagokat raklapokon helyezik el (az árut közvetlenül a földre tenni nem szabad)
 • találhatók hűtő berendezések, esetleg hűtőkamra
 • mérőeszközök: lehet mázsa, mérleg, folyadék mérőeszköz (már ritkán)

Csomagoló és előkészítő helyiség berendezései

 • különböző szeletelő gépek
 • vágódeszka, kések, tálcák
 • csomagoló anyagok, fóliázó gépek
 • őrlő, daráló gépek
 • az előkészítő helyiségben 5m-en belül hideg-melegvizes kézmosási lehetőséget kell biztosítani

Szociális helyiségek berendezései

 • öltözőszekrények
 • illemhely tartozékai stb.

A pénztárgépek szerepe a kereskedelmi munkában

A pénztárgépek feladata

 • a bolt bevételének gyűjtése
 • a készpénz tárolása címletenként
 • a különböző vásárlási utalványok fogadása
 • a kártyás fizetés elfogadása

A pénztárgép típusát az APEH határozza meg úgy, hogy tájékoztatja a vállalkozókat a választható pénztárgépek köréről.

A pénztárgéppel szemben támasztott követelmények

 • legyen alkalmas a bevétel rögzítésére
 • az adókulcsok és adómértékek kimutatására
 • tájékoztassa a vásárlót (közben is)
 • adjon blokkot
 • ha a technikai feltételek adottak, tudja leolvasni a vonalkódot
 • segítsen a készletnyilvántartásban

Árumozgató eszközök

 • kiskocsi (4 kerék)
 • béka (kézi targonca)
 • molnár kocsi (2 kerék+rúd)
 • szállítókocsi lehet két változata (4 oldallapja van, vagy az egyik oldallap hiányzik), bolti tárolásra is alkalmasak
 • nagyobb üzletekben, bevásárlóközpontokban, magas raktárakban a targoncák különböző fajtáit is alkalmazzák (villás, valamint emelő targonca)
 • lehet még futószalag és lift az árumozgatás eszköze

A boltok gépei, berendezései használata közben nem szabad elfeledkezni azok balesetveszélyességéről. A munkáltató kötelessége időnként balesetvédelmi oktatásban részesítenie a dolgozókat.

Vagyonvédelmi eszközök

 • rács az ajtón, ablakon
 • kamera az eladótérben, a bejáratnál, a hátsó bejáratnál, a raktárban
 • az eladótérben elhelyezett tükör, amit az eladó vagy pénztáros jól lát
 • hangjelző eszköz
 • fényjelzés
 • hang- és fényjelzés kombinálva
 • riasztógomb (a pénztáros keze ügyében)
 • a védelmi eszközök közvetlen összeköttetésben vannak vagy a telepítő céggel, vagy a rendőrséggel

Biztonsági őrök, biztonsági ügyelő személyek alkalmazásának inkább elriasztó hatása van, de saját határkörben nem intézkedhetnek (ha pl. lopást észlelnek az üzletvezetőt vagy a rendőrséget értesítik, az eladótértől különálló helyiségben ők végezhetik csak el a vásárló táskájának stb. kiürítését)

Az üzlet belső képét meghatározó tényezők

 • az alkalmazott színek: függnek a bolt profiljától és a bolt adottságaitól, a belső tér kialakításától
  • általában a fehér, a világoskék, a világoszöld hideg színek és a tisztaság érzését keltik, ezért is ajánlottak élelmiszer boltokban
  • a piros, narancs, barna színek meleg színek, ezért nem ajánlottak élelmiszer boltokban, inkább egyéb jellegű üzletek színei
  • a színeket igazítani kell az árusítandó termékhez a tulajdonos igénye szerint
  • a színekkel lehet a bolt méretét optikailag növelni, illetve csökkenteni is
 • a világítás: megfelelőnek kell lennie, célszerű a természetes világítás, mivel pl. a neon befolyásolja a termék színének valódiságát.
 • a padlóburkolat színe és anyaga: legyen szinkronban az üzlet egészével, de figyelni kell, hogy
  • ne legyen balesetveszélyes (csúszós)
  • kopásálló legyen és bírja az esetleges gépi tisztítást is
 • a tároló eszközök formája, színe és anyaga: jól tisztíthatóak, higiénikusak legyenek, ugyanakkor harmonizáljanak az üzlet többi részével is.
 • Dekoráció: vigyázni kell, hogy ne legyen túlzott. Az áruk csomagolásukkal, színeikkel önmagukat kínálják, ha a dekoráció ezt fölözi, akkor kioltják egymás hatását.

Általános követelmény, hogy a bolt minden része könnyen tisztítható és balesetveszélyt kerülő legyen.