A kereskedelem szerepe és jelentősége a nemzetgazdaságban

Az újratermelési folyamat nemzetgazdasági keretek között zajlik. A nemzetgazdaság magában foglalja a gazdasági eseményeket, jelenségeket és a hozzájuk tartozó intézményrendszert.
A nemzetgazdaságot a tevékenységeknek megfelelő ágazatok építik fel. A fő gazdasági ágazatok a termelő és a nem termelő ágazatok.
A termelő ágazatok azok, melyek a gazdasági javakat előállítják.

 • Ipar (nehéz- és könnyűipar)
 • Mezőgazdaság (növénytermesztés, állattenyésztés)

A nem termelő ágazatok tulajdonképpen elfogyasztják azt, amit a termelő ágazatok előállítanak.

 • Oktatás
 • Egészségügy
 • Igazgatásrendészet
 • Honvédelem
 • Kereskedelem

A kereskedelem az a tevékenység, mely a termelőtől a fogyasztóig juttatja el az árut a saját szervezetén keresztül, ahol az áru cserére előállított termék.

A kereskedelem feladata

 • A fogyasztói igények kielégítése
 • A termelés és fogyasztás közötti térbeli és időbeli különbség áthidalása
 • Az áruk folyamatos biztosítása, a kereskedelemnek ez a tevékenysége az áruk raktározása, tárolása
 • Feladata a kereskedelemnek a fogyasztói érdekek védelme
 • A minőségvédelem

A kereskedelem szerepe és jelentősége

 • Segíti az elosztást, nemcsak az áruk, hanem a jövedelem elosztását is
 • Hozzájárul az állami bevételekhez (adót fizet)
 • Hat a fogyasztásra, annak nagyságára és színvonalára
 • A kereskedelem hat a termelőre és a termelésre is
 • Befolyásolja a városképet (kirakat, cégtábla, reklámok…)

A kereskedelmi munka jellemzői

 • A kereskedelmi munka változatos (sok részfeladat: árurendelés, polcok feltöltése…)
 • A változatossághoz hozzájárul, hogy a kereskedő emberekkel foglalkozik
 • A kereskedelmi munka sajátossága, hogy nehezen vagy egyáltalán nem gépesíthető
 • Egyenetlen (a forgalom ingadozik)
 • Mind fizikailag, mind idegileg megterhelő

A kereskedelem szervezete

A kereskedelem szervezete azokat a szervezett intézményi kereteket jelenti, melyek között az áruforgalmi tevékenység zajlik. Az áruforgalmi tevékenység azon munkafolyamatok összessége, amelyekkel az árut eljuttatjuk a termelőtől a fogyasztóig.

A kereskedelem, mint nemzetgazdasági ág magában foglalja

 • Az árukereskedelmet
 • A vendéglátást
 • Az idegenforgalmat

Az árukereskedelem szervezete két fő csoportra osztható

 • Külkereskedelem
 • Belkereskedelem

A külkereskedelem átnyúlik az országhatáron és két fő iránya van

 • Export, a kivitel
 • Import, a behozatal

A külkereskedelem szerepe

 • Árukivitel akkor történik, ha
  • Eleve kivitelre termeltük
  • Ami feleslegesen megmarad a belföldi fogyasztás után
 • A behozatal célja
  • Választék bővítés
  • Olyan termék behozatala amit nem tudunk előállítani (banán)
  • Aminek az előállítása nagyon drága lenne (számítógép)

A kivitel nem mehet a hazai fogyasztás rovására, azonban megadja a behozatal anyagi fedezetét és állami bevételt is teremt.