Ellenőrzés -  a vezető nélkülözhetetlen eleme, amely valamely szervezetben folyó tevékenység eredményeinek minőségi jegyeinek, célszerűségének, feltételeinek, megállapítására, értékelésére irányul.

Az ellenőrzés lényeges eleme az összehasonlítás (adott - kívánt helyzet).
Célja: meggyőződni arról, hogy a folyamtok igényeinknek megfelelően alakulnak-e.
Jellemzője:

 • a vezetés minden szintjén jelen van
 • aktív tényező a vezetési folyamtokban

Ellenőrzéssel szembeni követelmények:

 • objektivitás, konkrétság (tényszerű, valósághű, szubjektivitástól mentes legyen)
 • folyamatosság, tervszerűség
 • demokratizmus biztosítása (őszinte légkör, vita fellebbezés lehetősége)
 • elemzés, szükség szerint felelősségre vonás (vezetői feladat)

Ellenőrző munka néhány módszere:

 • program vagy terv készítésének szükségessége
 • vizsgálatra való felkészülés szükségessége
 • helyszíni vizsgálat érdemi előkészítése, megkezdése
 • a vizsgálatot az írásos anyagok áttanulmányozásával célszerű megkezdeni

Fontos módszer a közvetlen megfigyelés, és az adott területen dolgozók megkérdezéseEllenőrök jogai:

 • írásos anyagokba betekintés
 • felvilágosítás kérése
 • másolatok készítése
 • iratok lefoglalása
 • mulasztás feltárása

Ellenőrök kötelességei:

 • megbízásban szereplő témákban vizsgálódás
 • a dolgozók véleményének figyelembevétele
 • segítő szándékú, határozott magatartás
 • tisztázni a személyes felelősség kérdését
 • közölni a külső szerveknek határidőre a megállapodásait

Ellenőrök felelőssége:

 • erkölcsi és büntetőjogi felelősség
 • felelősek a tárgyilagosságért
 • az állami és szolgálati, üzemi titok betartásáért
 • munkájuk maradéktalan elvégzéséért.