Az értékelés mindig tényekre épül, alapja az ellenőrzés során szerzett tapasztalat.
Szembesítést jelent a végzett munka során adódó eredményekkel és hibákkal. Az értékelés vonatkozhat a szervezet munkája vagy a szervezet és a dolgozók munkájának együttes értékelésére.
Az értékelést indokolni kell, nemcsak a hibák elmondásával van szükség erre, hanem az eredmények elismerésénél is. Az értékelést úgy kell végezni, hogy az ötszönzést adjon a munka további javítására. Az értékelésnek akkor van nevelő hatása, ha az mindig nyílt és végzett munkával arányban álló.

A menedzsment az értékeléshez a szervezeten belül teremtse meg a nyilvánosságot és nyitottságot.
A menedzsment tegye lehetővé, hogy a beosztottak is hangot adhassanak véleményüknek. 
Az értékelés során a menedzser vagy az elismerését fejezi ki vagy elmarasztal. A dicséret nagyobb teljesítmény nyújtására ösztönzi a dicséretben részesülőt, de ösztönzést jelent a többi dolgozó számára is. A dicséret nem helyettseíthető pénzjutalommal, hiszen más-más szükségletet elégítenek ki. Hiba menedzsmenti szemlélet a dicséret mellőzése is.
Fő szabály: dicsérni nyilvánosan kell, figyelmeztetni először négyszemközt vagy szűk körben.
A figyelmeztetés rendeltetése az, hogy a dolgozóban törekvést ébresszen hibájának kijavítására.