Az ellenőrzés a menedzsmenti folyamat fontos része, amely a folyamat minden elemében szükséges. A menedzsment kötelessége a vezetése alá tartozó szervezet tevékenységének rendszeres ellenőrzése. 

A szervezet működése és az ellenőrzés kapcsolata

Az ellenőrzés a tervezett és a tényleges állapot összehasonlítása, az eltérés megállapítása, valamint az összehasonlítás ereményének értékelése. Ha a vezető jó feltételeket teremt a munkavégézésben, az ellenőrzés nem más, mint a jól végzett munka megállapítása. Az ellenőrzés hiánya viszont egyszerűen kötelezettségmulasztás a menedzser munkájában.
Az ellenőrzés célja a gazdálkodó szervezeteknél a következő:

 • a tevékenység elemzésének és értékelésének megalapozása
 • a hatékony működés elősegítése
 • a valós eredmények és a tetszetős látszatok megkülönböztetése

Az ellenőrzés annak céljától függően kiterjedhet az egész szervezetre, vagy csak bizonyos szervezeti egységek, munkafolyamatok, eseti döntések ellenőrzésére. Az ellenőrzés történhet a vizsgálat helyszínén, de az ellenőrzés területétől függően dokumentációk alapján is megoldható.

Belső ellenőrzés

Az ellenőrzést végezheti a menedzsment vagy megbízott munkatársai. Ezt belső ellenőrzésnek nevezzük.
Külön megemlíthetjük a belső ellenőrzésnek azt a formáját, amikor a tulajdonosi cég és a munkaszervezeti funkció különválik.
A gazdálkodó szervezetek munkájára vonatkozó belső ellenőrzés a következőket vizsgálhatja:

 • az árbevétel alakulását a bázis- és a tervidőszakhoz képest
 • az árbevétel összetételét, hogy mennyiben felelt meg a fogyasztók igényeinek
 • az üzlet- és árpolitikai célkitűzések megvalósítását, a határidők betartását
 • az üzemeltetés színvonalát, a technológiai fegyelmet
 • a munkaügyi szabályok betartását
 • a különféle ráfordításokkal való takarékos gazdákodást
 • az eszközök állagmegóvását
 • a tárolás, raktározás szakszerűségét, a selejtek alakulását
 • a bizonylati rend és az okmányforgalom érvényesülését
 • a leltáreredmények alakulását
 • a belső és külső szabályok betartását.

A belső ellenőrzés egyik sajátos típusa az önellenőrzés, amikor az ellenőrzést a menedzsment önmagán gyakorolja. Filozófiája azon alapszik, hogy nincs tévedhetetlen ember, aki dolgozik, hibát is vét.
Az önellenőrzés módjai a következők:

 • a határidő szorosságától függően egy-egy eltervezett utasítása vagy döntésre többször is vissza kell térni, hogy "érjen" az elképzelés
 • hasonló problémák felmerülése estén a menedzsment konzultál más szervezet vezetőivel, szakértőivel
 • a menedzsment egy-egy probléma megoldásakor támaszkodjon régebbi tapasztalatokra.

Külső ellenőrzés

A vállalkozások külső ellenőrzését az erre feladatra szakosodott szervezetek végzik, amelyek feladatait, elllenőrzési módszereiz az ellenőrző szerv határozza meg. A vállalkozás vezetjének a külső ellenőrzéshez alkalmazkodnia kell, elsősorban minden dokumentációt rendelkezésükre kell bocsátani, segíteni kell a vizsgálatok végzők munkáját.