A szabványokkal rokon fogalmak.

Szokvány

Az árutőzsdén nem szabványok, hanem szokványok szerint kereskednek (pl. a gabonatőzsdén a szokvány alapján adnak-vesznek búzát stb.).
A tőzsdei minőségi szokványok vagy azt írják le, hogy a szokványminőségű áruknak milyennek kell lennie (ép, egészséges, rovarmentes stb.), vagy megjelölik azokat a hibákat, amelyek a terméket kizárják a szokványminőség kategóriájából.

Etalon

Etalont (vagy mintát) azért készítenek, hogy lehetővé tegyék a vizsgálatok eredményeinek az összehasonlíthatóságát.
Az etalon a termékeknek, mértékeknek, mértékegységeknek valamilyen kijelölt helyen letétbe helyezett, általános érvényű, kivitelezett mintája (az etalon hiteles mérték, amely alapértékek egységes mérését segíti elő – pl. 1 kg-os súly stb.).

Norma

Pontos előírást jelent, elsősorban a munkateljesítmény mérésére vonatkozó mennyiségi paraméter. A termelési értelmezés mellett ismeretesek erkölcsi normák is, amelyek olyan elvárások, viselkedési formák, amit be kell tartani, azoktól eltérni nem etikus.

Típus

Műszaki értelemben az olyan termék vagy létesítmény, amelyet az egységes és ismétlődő előállítás szándékával minden lényeges jellemzője szempontjából meghatároztak.
A típus alapformát jelent, amely rendelkezik olyan fő vonásokkal, amelyek más áruktól jellemzően megkülönböztetik (pl. személygépkocsi típusok, számítógép konfigurációk stb.). A típus jelenthet származási vagy működési azonosságot a közös jellemzők alapján.

Szabály

Cselekvést, magatartást, eljárást megszabó rendelkezés. A szabály az emberi cselekvés normája, amely valamely kitűzött cél elérésének a módját határozza meg. A cselekvés különböző módjai szerint eltérő szabályok létezhetnek (pl. erkölcsi, üzleti életi stb.), melyek lehetnek írottak és íratlanok. A szabályok követendő eljárásokat állapítanak meg, ily módon az elvárásoknak való megfelelést is jelentik.