A szabványosítás és a szabvány fogalma, feladatai

A szabványosítás a minőséget biztosító gazdaságirányítás eszköze.
Elsődleges érdekeltek a vállalatok, amelyek tevékenységeik során nyereségre törekszenek ezért részt vesznek a szabványalkotás teljes folyamatában. Közvetve érdekeltek a fogyasztók, a szabványosítás eredményeinek legfőbb élvezői.

A szabványosítás a felhasználó és a fogyasztó érdekében végzett szabályozó egységesítő tevékenység. Írásos megjelenése a szabvány. A szabvány tevékenységekre és azok eredményeire vonatkozó, az érdekeltek közös megegyezésével létrehozott ismételten alkalmazható

 1. fogalom meghatározásokat
 2. fizikai mennyiségeket
 3. méreteket
 4. választékot
 5. műszaki követelményeket és
 6. vizsgálati módszereket

tartalmazó közzétett leírás, amely alkalmazásával a rendező hatás az adott feltételek között a legkedvezőbb.

A szabványosítás feladatai a következők:

 1. ismételhetőség, többszörözhetőség
 2. csatlakozás, cserélhetőség
 3. választékrendezés feladata megoldani két ellentétes törekvés közötti problémát.
 4. minőség szabályozása
 5. korszerűség biztosítása
 6. termékminőség és az ár közötti kapcsolat biztosítása
 7. alkalmassági elv betartása
 8. fogyasztói érdekek védelme
 9. élet – környezet és vagyon védelme

A szabványok előírásai vonatkoznak:

 1. a termék előállításához használt alapanyagokra
 2. az áru minőségi követelményeire
 3. a csomagolás, tárolás, szállítás módjára
 4. a csomagoláson feltüntetett tájékoztató jelekre

Szabványos az az áru, amely az adott szabványban előírt minden követlénynek megfelel.
Szabványtól eltérő az az áru, amelyre ugyan létezik szabvány, de az adott termék jellemzői eltérőek az előírásoktól. Szabványon kívüli az az áru, amelyre nem létezik szabványelőírás.

A hazánkban jelenleg érvényes több, mint tízezer szabványt a Magyar Szabványok Szakrendszere (MSZSZ) tartalmazza.

A kereskedelemben nélkülözhetetlen a termékszabványok ismerete.

A termékszabvány olyan követelményeket határoz meg, amelyeket egy terméknek  vagy termékcsoportnak teljesítenie kell ahhoz ,hogy az rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen.

A kereskedelemben gyakran használatosak a szabvánnyal rokon fogalmak:

 1. Etalon: a termékek, mértékek, mértékegységnek valamely kijelölt helyen letétbe helyezett, általános érvényű, kivitelezett mintája.
 2. Szabály: a cselekvést, magatartást, eljárást megszabó rendelkezés, amely sohasem tartozik a szabványba.
 3. Típus: műszaki értelemben az olyan termék, létesítmény, amelyet egységes ismétlődő előállítás szándékával minden lényeges jellemzője szempontjából meghatároztak.

Árutőzsdéken nem szabványt, hanem minőségi szokványok alapján vizsgálják a minőséget.

A tőzsdei minőségi szokványok vagy azt írják le, hogy szokványminőségű árunak milyennek kell lennie, vagy megjelölik azokat a hibákat, amelyek a terméket kizárják a szokványminőség kategóriájából.