Az árurendszerezés feladata

Árurendszertan: az áruismeret egy speciális ága

Árurendszerezés: valamely ismérv alapján az árukat osztályba sorolja.

Különösen nélkülözhetetlenné válik a rendszerezés korunk kereskedelmében most a harmadik évezred elején. A korunkban alkalmazott árurendszereknek a következő feladatoknak kell megfelelnie:

 1. készletgazdálkodás
 2. statisztikai adatszolgáltatás
 3. áruazonosítás

Hagyományos árurendszerek

 1. Általános érvényű elvek szerint (minden árura vonatkozik)
  • Felhasználás célja szerint
   • Fogyasztási cikkek
   • Termelőeszközök
   • Kutatóeszközök
  • Feldolgozottság foka szerint
   • Nyersanyag vagy alapanyag
   • Félkész termék
   • Késztermék
   • Hulladék anyag
  • Halmazállapot szerint
   • Szilárd
   • Folyékony
   • Légnemű
  • Szállítás és raktározás szerint
   • Ömlesztett
   • Darabáruk, vagy csomagolt áruk
  • Valamely árutulajdonság alapján (pl. áru színe, szaga, állománya, íze, földrajzi eredete szerint stb.)
   • A földrajzi eredet szerinti csoportosítást akkor alkalmazzák, ha az eredet befolyásolja a minőséget, vagy arra utal, hogy csak az adott területen előállítható, védett áruról van szó.
   • Az anyagi tulajdonságok szerinti rendszerezésnél az áruk fizikai, kémiai, fiziológiai jellemzőit veszik alapul. Eszerint csoportosíthatnak:
    • Sűrűség
    • Szín
    • Szag
    • Állomány
    • Savtartalom
    • Tápérték
    • Stb.
 2. Speciális érvényű elvek szerint
  • Egyes árukra vonatkozik
  • Kor (pl. bor)
  • Méret (pl. ruha)
  • Átmérő (pl. gyümölcs)
  • Gyártástechnológia

Kód típusú árurendszerek

A több millió cikkelemből álló árutömeg nyilvántartásához szükséges, hogy egy adott áru csak egyetlen helyre legyen besorolható, a raktárba érkezve azonnal a helyére kerüljön, eladása pedig a nyilvántartásban is pillanatszerűen nyomon követhető legyen.A kódolás valamely információ kifejezése egyezményes jelekkel.
A kódolás többféle módon történhet. Legegyszerűbb formájában az egyes termékekhez és meghatározott árutulajdonságokhoz színeket rendelnek, ezt kombinálják esetenként betű- és számjegyekkel.
Fejlettebb formája az „alfás” kódrendszer, amelynél a latin ábécé ékezet nélküli 26 betűjét, a „numerikus” kódrendszer, amelynél a 0-9-ig terjedő arab számok variációját, valamint a „vonalkód rendszer”, amelynél a számítógép nyelvére lefordított, bináris alakban megjelenített számokat alkalmaznak.

A jelenlegi gyakorlatban elterjedt kódrendszerek:


Európai Áruazonosító Kódrendszer >>>
Vonalkód, vonalkód a kereskedelemben >>> 

Belföldi Termék Osztályozás

1996. január 1-jén vezették be a belföldön forgalmazott mezőgazdasági és erdészeti termékek, élelmiszerek és ipari termékek hivatalos statisztikáiban.
A BTO főbb jellemzői a következők:

 1. teljes mértékben megfelel az Európai Unio termékosztályozási rendszerének
 2. a termelésben, anyaggazdálkodásban, bel- és külkereskedelemben alkalmazható
 3. az SI-rendszer alapján működve lehetőséget ad az egyes mértékegység szerinti összehasonlítására.

A BTO termékkódja 10 számjegyű, azaz 10c porcióból áll. az első négy számjegy megmutatja az előállító szakágazat európai kódját, a következő két számjegy a tevékenység szerinti kódot, az utolsó négy számjegy a konkrét termék azonosító kódját.


Az osztályozás elve követi a termékek ágazati rendszerét a következő termékkörökben:
 1. mezőgazdasági
 2. erdészeti
 3. halászati
 4. bányászati
 5. feldolgozóipari
 6. energiaszolgáltatási

Kereskedelmi vámtarifaszám

A kereskedelemben gyakorlatában egyre nagyobb szerepet kap a kereskedelmi vámtarifa, amely a nemzetgazdaság fejlesztési és a hazai gazdaság védelmét, a kereskedelempolitika és a vámokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek összhangjának megteremtését hivatott szolgálni.

A kereskedelmi vámtarifa alapja a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer (HS), valamint az Európai Unio által alkalmazott Kombinált Nomenklatura (CN). Tartalmazza az áruk vámtarifaszámát, az áruk pontos megnevezését valamint a vámtételeket.

Az 1997. január 1-től érvényes kereskedelmi vámtarifa huszonegy áruosztályba sorolja a termékeket.

Elektronikus Áruvédelem >>>

Alapanyag szerinti árurendszerezés

ITJ – Ipari Termék Jegyzékszám (1968-2001-ig használták). Alapanyaguk szerint kilenc osztályba sorolták az árukat pl. bányászati cikkek, vegyi áruk, mezőgazdasági termékek, élelmiszerek.

Minden áruosztály nyolc számból állt

 1. jelölte az áruosztályt
 2. a termék főcsoportot
 3. a termékcsoportot
 4. a termék alcsoportot
 5. a cikkcsoportot
 6. 7.8. helyen a cikk alcsoportot

Az ITJ-t pénzügyi elszámolásokra, statisztikai célokra és készletgazdálkodási célokra használták fel.
ITJ helyett 2001-ben

 • Pénzügyi elszámolásra a VTSZ (Vámtarifa Szám) lépett
 • A termékforgalmazás területén BTO (Belföldi Termékosztályozás) váltotta fel.