szabványosítás, a szabványok kidolgozását jelenti, megjelenítési formája maga a szabvány. A szabványosítás a fogyasztó, a felhasználó érdekében végzett szabályozó és egységesítő tevékenység.

A szabványok kidolgozása a Nemzeti Szabványügyi Hivatalban történik, menete

 • Szabvány javaslat, tervezet kidolgozása
 • A tervezetek szakmai vitára bocsátása
 • A beérkezett javaslatok alapján, a módosítások után a szabványok véglegesítése
 • A végleges szabványok közzététele (Szabványügyi Közlönyben)
 • A szabványok alkalmazása

A szabványosítás direktívái, feladatai

 1. Többszörözhetőség, csatlakoztathatóság (pl. áram nálunk 220, van ahol 110)
 2. Cserélhetőség (pl. az alkatrészek pont olyanok legyenek, mint az eredeti termékben)
 3. Választék rendszerezés: a választék azonos rendeltetésű, de eltérő tulajdonságú áruk összessége
 4. A minőség szabályozása
  • Régen számokkal jelölték (ami a fogyasztó számára értelmezhetetlen volt)
  • Később egyezményes jeleket használtak (pl. textil KRESZ)
  • Ma szöveges meghatározással történik
   • Szabványos az áru, ha megfelel a szabványban foglalt előírásoknak
   • Szabványon kívüli, amikor nincs rá szabvány
   • Szabványtól eltérő, ha a szabványban foglalt valamely követelménynek nem felel meg
   • Szabványon felüli, amikor a szabványos minőségnél jobb az áru minősége (pl. Pick szalámi)
  A szabványokban egy átlagos, jó minőséget írnak elő.
 5. A technika mai állásának tükrözése
 6. A vevők tájékoztatásának a biztosítása, hogy ne lehessen a fogyasztókat megtéveszteni, a vevő felismerje a minőségi különbségeket

A gyártó kötelessége, hogy az áraikat a minőségi követelmények figyelembevételével képezze.