készlet az áruforgalom folyamatos lebonyolításához szükséges árumennyiség.Készletezés az áru szakszerű tárolása, mennyiségi és minőségi megőrzése, korszerű árumozgatás és a megfelelő árukínálat kialakítása.

A készletek vizsgálata, a készlet nagyságát befolyásoló tényezők

 • Az eladási forgalom nagysága (minél nagyobb forgalmat bonyolít, annál nagyobb készletet kell tartani)
 • A forgalomba hozott áruk köre és választéka

választék az azonos rendeltetésű, de eltérő tulajdonságú áruk körét jelenti. Vannak olyan termékek, amelyek választék igényesek (joghurt stb.), és vannak, amelyek kevésbé választék igényesek (disznóhús stb.).

A választék szintjei

 • Termelői választék (legszűkebb)
 • Kereskedelmi választék tágabb, mivel a kereskedő több termelőtől is tud árut beszerezni
 • Fogyasztói választék a legtágabb, mivel bárhol beszerezheti a fogyasztó, amit szeretne

Azokat a tulajdonságokat, ami alapján a választék létrejön, választék elemeknek nevezzük. Ilyen pl. szín, méret, alapanyag (amiből készül), technológiai eljárás (ahogyan készül) stb.
A választék elemek együttesen adják a keresleti jellemzőket, ezek közé tartozik a használati cél, a technikai korszerűség (főként műszaki cikkeknél). A keresleti jellemzők befolyásolják a minőséget és az árat.

Az árukészlet nagyságát a következő tényezők befolyásolják

 • Az áruk jellege: (az áru kémiai, fizikai, biológiai tulajdonságai) romlékony áruból kisebb készletre van szükség
 • Az utánpótlás lehetősége: ha hosszú az utánpótlási idő, akkor nagyobb készlet kell, ha rövidebb, akkor kisebb készlet is elég
 • A technikai feltételek: a raktár nagysága, a hűtőkapacitás mérete
 • A pénzügyi lehetőség, de mindig csak annyi áru legyen készleten, ami eladható és biztos anyagi fedezet is van rá

Készletek csoportosítása

Eladhatóság szerint

 • Standard készletek: azon áruk körét jelenti, amiket mindig kell tartani (pl. élelmiszerboltban alapvető élelmiszerek, textilboltban törölköző stb.)
 • Kurrens készletek: azok az áruk tartoznak ide, amiket nagyon jól el lehet adni, a vásárlók keresik és vissza is térnek érte
 • Idény vagy szezonális készletek: függnek az évszaktól, éghajlattól, divattól stb., ezért az idény és kurrens cikkek fedik is egymást
 • Inkurrens készletek: amik nem adhatók el, vagy csak nagyon nehezen. A legjobb, ha ilyen termék nincs is készleten, vagy csak minimális

Árucsoportok szerint

 • Mindenkori forgalomhoz szükséges készlet, ez a bolti készlet legnagyobb részét teszi ki
 • Van a korábbi időből megmaradt árukészlet
 • A következő időszakra való felkészülés készlete