Tárolás: nagy tömegű áru huzamosabb ideig történő készletezése. Ezt a funkciót a termelőknek és a nagykereskedőknek kell ellátniuk.

Raktározás: kis tömegű áru rövidebb ideig történő készletezése. Az áru utánpótláshoz igazodik az az árumennyiség, amit a boltokban készletezni kell.

Bolti raktározás: meghatározza az árucikkek jellege, a raktár nagysága, az alkalmazott értékesítési forma, a raktár gépesítettsége.

A raktárépületek lehetnek

 • Alacsony raktárak (max 5m belmagasság)
 • Emeletes raktárak
 • Középmagas raktárak
 • Magas raktárak (belmagasság 24m lehet, csak nagyfokú gépesítettséggel tud működni)

Raktárakkal szembeni követelmények

 • Védjék meg a tárolt áru mennyiségét és minőségét
 • Korszerű árumozgatást és tárolást tegyenek lehetővé
 • Megfelelő munkakörülményeket biztosítson
 • Jól megközelíthetőek legyenek (nagy szállítójárművek stb.)

Tárolás a raktárban lehet

 • Tömbtárolás: nagy tömegű, homogén árut helyeznek egymásra (cukros zsákok 20 kg-osak stb.)
 • Soros tárolás: árucsoportonként helyezik el az árukat

Raktározással kapcsolatos feladatok

 • Az áru mennyiségének a megóvása a különböző károktól (tűz, törés stb.)
 • Az árukat leginkább a különböző külső hatások, az úgynevezett igénybevételek veszélyeztetik
  • Mechanikai igénybevételek pl. ejtés, ütközés, buktatás, nyomás, rázás stb.
  • Klimatikus igénybevételek pl. hőmérséklet (ha túl magas vagy túl alacsony), a levegő páratartalma, légköri szennyeződések, napfény (ultraibolya sugárzás)
 • A jogtalan eltulajdonítás megakadályozása
 • Az áru minőségének megóvása az áru jellegétől függően

Az árukban fellépő különböző kémiai károsodások

Ezektől az áruk belső összetétele változik meg, teljesen használhatatlanná válhatnak

 • Napfény hatására zsírok, olajok avasodnak
 • Gyümölcsök, húsok – rothadás
 • Zöldségek, húsok – befülledés
 • Idegen illattal, szaggal való szennyeződés
 • Fémáruk nedvesség hatására rozsdásodnak, korrodálódnak

Raktár technológiai kialakítása

 • Raktári rend meghatározása
 • A felelős személyek kijelölése
 • A teherbírás meghatározása
 • Vagyon- és tűzvédelmi teendők
 • Baleset elhárítás és egészségvédelem szabályainak a meghatározása (pl. hűtőkamrába belépés csak vattakabátban stb.)
 • Az egyenletes forgás biztosítása, vagy a raktárból az eladótérbe mindig a régebbi árukat kell kihelyezni
 • Az áruk elhelyezése, az áruszomszédság figyelembe vételével, vagyis csak olyan áruk lehetnek egymás mellett, amelyek egymásra nincsenek káros hatással
 • Az áruk folyamatos ellenőrzése, szükség szerinti gondozásuk