Áruismeret: az áruk megismerésével foglalkozó tudomány. 
Az áru olyan tárgyi dolog, amely tulajdonságainál fogva emberi szükségleteket elégít ki.

Az árut használati értéke teszi piacképessé, színvonalát a minőség fejezi ki. Az áruismeret feladata az áruk vizsgálata, aminőség meghatározása, rendszerezése, kezelése, piaci körülményeik meghatározása.
Az áruismereten belül megkülönböztetünk általános áruismeretet, és szakáruismeretet.

Ezeket, a feladatokat csak természettudományos, technikai, közgazdaság-tudományi, jogi és egyéb speciális ismeretek segítségével látja el, ezért az áruismeret komplex, alkalmazott tudomány.

Az áru olyan termék, amelyet a termelője nem saját szükségletére hoz létre, hanem célja a csere, az értékesítés, valamint a jövedelemszerzés.

Az áru három alakban jelenik meg

 • Dologi eszköz
 • Energia
 • Szolgáltatás

Az áruknak kétféle értéke van

 • Csereérték
 • Használati érték

Az áruismeret nem önálló, hanem alkalmazott tudomány, amely segédtudományokra támaszkodik.

Segédtudományai

 • A természettudományok (pl. fizika, kémia, biológia stb.)
 • A társadalomtudományok (pl. közgazdaságtan, kereskedelmi ismeretek, gazdaság földrajz, lélektan, esztétika stb.)

Az áruismeret természettudományos megalapozottságú, komplex gazdasági, társadalmi tudomány.

Az áruismeret általános áruismeretre és szakáru ismeretekre osztódik

 • Az általános áruismeret olyan témakörökkel foglalkozik, amely minden árura egyaránt vonatkozik
 • A szakáru ismeretek pedig konkrétan egy-egy árucsoport ismeretével foglalkozik (élelmiszer, vegyi áru stb.)

A kereskedőnek az árukat azért kell jól ismerni, hogy

 • Egyrészt információkat tudjanak adni a vevőknek
 • Másrészt meg tudják hozni az árukkal kapcsolatos áruforgalmi döntéseket (mit, mikor, mennyit rendelni, hogyan kell tárolni stb.)

Az árukkal kapcsolatban a következőket kell jól ismerni

 • Az áruk anyagi tulajdonságait, ezen belül az összetételüket, felhasználhatóságukat, romlékonyságukat, származásukat
 • Az áruk előállítását, védelmét és megőrzését, ezen belül a gyártástechnológiát, a csomagolás és raktártechnikát, áruvédelmi rendszert és a kódok kereskedelmi alkalmazását
 • Az áruk kereskedelmi jelentőségét, ezen belül a forgalom nagyságrendjét, az árakat, piacokat
 • Az egyes árukra vonatkozó jogi szabályozásokat, ezen belül törvényeket, rendeleteket, szabványokat, előírásokat (pl. jövedéki termékek forgalmazásának van törvénye, ez a jövedéki törvény stb.)