Az ár az áru vagy szolgáltatás pénzben kifejezett értéke.

Árak fajtái

 • Beszerzési ár: az az ár, amelyiken a kereskedő az árut megvásárolja
 • Eladási ár: az az ár, amelyiken a kereskedő az árut eladja

A beszerzési ár és az eladási ár közötti különbség az árrés. Az árrés fedezi a forgalmazás költségeit és nyereséget ad. Kevés kivételtől eltekintve az árakat, az árrés nagyságát a kereskedő vagy vállalkozó állapítja meg, ezért hívjuk szabad áraknak.

Az ÁFA (Általános Forgalmi Adó) tartalom szerint megkülönböztetünk

 • Nettó árat: ez ÁFA-t nem tartalmaz
 • Bruttó árat: ez ÁFA-t tartalmaz

Mind az ÁFA, mind az árrés kiszámításának az alapja mindig a nettó ár!Az árrés mértékét a haszonkulcs mutatja meg. 
A haszonkulcsot számíthatjuk a beszerzési árból vagy az eladási árból

 1. haszonkulcs a nettó beszerzési ár %-ában
  Azt mutatja meg, hogy a beszerzési árnak hány %-a az árrés (mértékegysége a %).
  Haszonkulcs = (árrés / nettó beszerzési ár) *100
 2. haszonkulcs a nettó eladási ár %-ában
  Azt mutatja meg, hogy az eladási árnak hány %-a az árrés (mértékegysége a %).
  Haszonkulcs = (árrés / nettó eladási ár) *100

A beszerzési árból számított haszonkulcs a nagyobb, és a gyakrabban használt számítási forma.

Az ár felépítése

Nettó beszerzési ár
+ árrés
= Nettó eladási ár
+ ÁFA
= Bruttó eladási ár

A fogyasztói árak kialakulásához az ár három szinten alakul

 • termelői árképzés
 • nagykereskedelmi árképzés
 • kiskereskedelmi árképzés

A beszerzési is és az eladási ár mindig bruttó ár, vagyis ÁFA-t tartalmaz. Az ÁFA minden szinten visszaigényelhető, kivétel a végső fogyasztói ár esetében.

A termelői árképzés

Kalkulált termelői ár (a termék önköltsége és a termelő nyeresége)
+ fogyasztói (luxus) adó
- állami támogatás (ha a termelő állami forrásból kap rá visszatérítést)
+/- egyéb ráfordítások (-árengedmény, +szállítási költség, +csomagolási költség stb.)
= Nettó termelői eladási ár
+ ÁFA
= Bruttó termelői eladási ár

A nagykereskedelmi árképzés

Bruttó nagykereskedelmi beszerzési ár (= bruttó termelői eladási ár)
- ÁFA (azt a nagykereskedő visszaigényelheti)
= Nettó nagykereskedelmi beszerzési ár (= nettó termelői eladási ár)
+ nagykereskedelmi árrés (költségek+nyereség, alapja a nagykereskedelem haszonkulcsa)
= Nettó nagykereskedelmi eladási ár
+ ÁFA
= Bruttó nagykereskedelmi eladási ár

A kiskereskedelmi árképzés

Bruttó kiskereskedelmi beszerzési ár (= bruttó nagykereskedelmi eladási ár)
- ÁFA (a kiskereskedő visszaigényelheti)
= Nettó kiskereskedelmi beszerzési ár (= nettó nagykereskedelmi eladási ár)
+ kiskereskedelmi árrés (költségek+nyereség, alapja a kiskereskedelem haszonkulcsa)
= Nettó kiskereskedelmi eladási ár
+ ÁFA
= Bruttó kiskereskedelmi eladási ár (= fogyasztói ár)